افغان استخبارات منبع لری : کنر ده گی هجوم باره سیده اردونی آگاه لنتیرگن دیک

Image copyright

افغانستان استخبارات منبع لریگه کوره افغانستان ملی اردوسی کنرده هجوم قیلینیشی باره سیده بوندن اوچ هفته آلدین خبری بولگن.

بی بی سی مخبری کارن آلن نینگ معلوم قیلیشیچه استخبارات منبع لری قوراللی طالب لروملی اردوعسکرلری آره سیده تیلفونی صحبت بولگنی نی ایشیتگن.

منبع گه کوره کنر ولایتی ده هلاک ایتیلگن 21ملی اردو عسکری قرارگاهی هجوم عملگه آشیریلیشی باره سیده قیلینگن تیلفونی صحبت کیچه لب کنر ولایتیده ایشیتیلگن.

بو منبع لربی بی سی گه بو معلومات لرنی حربی مقام لر بوجمله دن کنر حاکمی بیلن اورته گه قویگن لرینی معلوم قیلگن لر.اما کوریلیشیچه بومساله گه جدی اعتبار بیریلمه گن.

کنر حاکمی هم بومعلومات لر دولت رسمی لریگه ییتکزیلگنی نی ایتیب منطقه ده گی ملی اردو صفیگه نفوذ قیلگن طالب لرگه علاقه لی کیشی لربو برنامه نی عملگه آشیریش اوچون وقت ایزله شی اورته گه قوییلگن. شونینگدیک کنرحاکمی اردو بونی تیکشیریشی خصوصیده حرکت باشله شی نی بیلدیرگن ایدی.

بوگزارش لرافغانستان مدافعه وزیرلیگی بیلدیرگن مناسبت لریگه قرشی بولیب بوندن آلدین بو وزیرلیک تمانیدن بومساله رد ایتیلگن ایدی. ومدافعه وزیرلیگی نینگ سوزچیسی بوعسکرلریوزلب ایچکی وتشقی جنگری هجومی آستیگه قالیب کیین هلاک ایتیلگنی نی ایتگن ایدی.

بوهجوم آرتیدن بوحادثه قنده ی یوزبیرگنی باره سیده افغان رسمی لری تمانیدن تورلی خیل فکرلربیلدیریلماقده.