نبیه مصطفی زاده: بیر مه گیل یاولرگه امکان تور اولوغ خان اوزبیگم

Image copyright bbc uzbek

حاجی مصطفی ُقل قیزی نبیه مصطفی زاده 1355 ییلی شبرغان شهری جوزجان ولایتی بقیه مسگرلیک محله سیده گی بیرضیالی عایله ده دنیا گه کیلگن. باشلنغیچ و اورته مکتبلرینی جوزجان خدیجه لیسه سیده اوقیب، بو لیسه نی 1بیتیرگچ، 1371 ییلده جوزجان ولایتی اخبارات و مدنیت اداره سی ده ایشگه قبول بولگن.

نبیه کیینچه لیک 1382 ییلی جوزجان بیلیم یورتی نینگ اجتماعی بیلیملر فاکولته سی اوزبیک تیلی و ادبیاتی بولیمیده محصل صفتیده اوقیشگه کیریب، 1386 ییلی اوزبیک تیلی و ادبیاتی بولیمی نی لیسانس درجه ده بیتیریشگه موفق بولگن.

او عین پیتده آئینه تلویزیونیگه ایشگه کیریب، قطار برنامه لر آلیب بارگن.

نبیه مصطفی زاده اوقیش و ایش دوریده ادبیات گه قیزیققنی سبب، شعر یازیشگه هم قیزیققن. اونینگ شعرلری جوزجان ده گی رسمی جریده لر و نشریه لرده چاپ ایتیلگن. جمله:

جوزجانان، یولدوز، شبرغان در صد سال اخیر، مجله شبرغان، گلستان سواد و ملت سیسی نشریه لریده نشر ایتیلگن.

نیبیه مصطفی زاده 1389 ییل اولوس ایسته گی گه بناً اوزینی ولایت کیگنش سیلاولریده نامزد قیلیب، یوقاری آواز بیلن بو وکیللیکه موفق بولدی.

او بو موفقیتلیک دوامیده ولایت کینگشیده کاتبلیک اورنی نی ایگللشگه قادر بولگن.

نبیه یاشلیک دوریدن آنه تیلینی سیویب، بو تیل گه خذمت قیلیشگه بیل باغله گن. او خذمت شعر یازیش بیلن باشله گن. اونینگ شعرلریده کوپراق وطنسیورلیک غایه لری عکس ایتدیریلگن.

قوییده گی بیتلر اونینگ شعرلریدن نمونه:

اوزبیگم

دهرارا شهرت قازانیب خلققه دستان اوزبیگــــــــــم

معرکه میدانیده دور مرد میـــــــــــدان اوزبیگـــــــم

گرادب گلزاریگه کیرسنگ بو ســـــــوز دور آشکار

نظم و شعر بابیده بولگن شاه و سلطــان اوزبیگــــم

سینگه اور نه ک بو لغوسی دور تاریخمنی یپراغی

ایرک سیور خلققه ایرور یارقین دبستان اوزبیگــــم

بیزده من من لیک یره ش مس بیرله شی لیک مـلتم

بیرلیگینگده کوپ ظفر بار ایله جولان اوزبیگـــــــم

آچ ایناغه لیک قوچاغین تا که بولسنـــــــــگ مفتخر

اوتمش اینگدن اورگه نیب ایله گیل برهان اوزبیگـــم

آرتده قالدیر غملر ینگنی کیله جک اویله ب ظفـــــر

تیز بتر زخمینگ ینه تاپگی سن امکان اوزبیگــــــم

بیز ادب گلزاری ده ترکانه سوزلی میزمدام

چونکه بابام دیر نوایی بیز گه آسان اوزبیگــــــــــم

تیمورینگدن ایسله سم تاریخ اوزه دوریـــکه تـــاز

فخر ترک وتاجیکی ایردی سوردی دوران اوزبیگم

گرنوایی خمسه سیگه کوز توتیب کورسنــــگ اگـــــر

برچه کونگلینگ شاد اولوب تاپگی سن درمان اوزبیگــم

فرقت و رنج الم لر کوپ کوریبــــــــــدور ملتیم

مشرف دیوانه لر دیک عنبر فشـــــــان اوزبیگـــــــم

شاه بابر نینگ خطی دنیـــــــــا لرا مشهور ایـــرور

زربیلن یازیلگــــــــن آتی خان و خاقان اوزبیگـــــ

دنیا نینـــــــگ عجیبه سیدن بیری دیر تاج محــــــل

عشق بنا سینینگ توزتکن شاه جهان اوزبیـــــــــگم

بو زمانه جوریدن ییغله مـــــــــه گیــــــــــل ای ملتم

آرته قالدی عظمتیم دیب قیلمه ارمان اوزبیـــــــــگم

سین ینه یافث نی اوغلی هم بویوک تـــــــورک اولادی

بیر مه گیل یاولرگه امکان تور اولوغ خان اوزبیگم

اویغورو تورکمن سینگه قرداش ایرور چون کوز کبـی

سین الر گه آرقه داش سن مثل مژگان اوزبیـــــــگم

تورک اوغلی ســــــن مدا ما سوزله تورکانه عزیز

اولکه نینگ یاولرگه بیر می قیل چراغــان اوزبیگم

ایرک سیورلیک توغنی دایم کوترگن سین ینــــــــــــــه

سین بویوک آزاده ملت ایل آرا جان اوزبیــــــــــــــــگم

سیرانجم ایتگه لی میرزا اولوغ بیک نینگ کورینگ

کوک ساری قامت کوتا ریب قویـدی نروان اوزبیگم

آنه تیلیم

بیز گه سین شان و شرف سن جانه جان آنه تیلیـــــم

بارلیگیم گه سین سبب سن مهربان آنه تیلیـــــــــــــم

سینی کم سیتگن کیشی نینگ باشی ییرگه خم بولـور

چونکه سین کان ادب سن کیم هر آن آنه تیلیــــــــــم

فرزانه لر نینگ تیلی سن کوپ چوچک هم سیــــویگلی

بای لیگینگ بیلی جهانده یوق عجب آنه تیلیــــــــــــم

تیمور اوغلینگ بو جهانده نامینی یازگن اولـــــــــوغ

مین تیمور تنگری قلی دیب با نشان آنه تیلیـــــــــــم

باله لیگدن کونگلیــــــــم قویدینگ محبت رشته سین

اله بیرلن ایله دینگ کوپ نکــــــــــــته دان آنه تیلیم

مین سینی اردا قله یین عزو قــــــــــــاریم سن مینی

آق سوتی گه راضی بولسین شول زمـــــــان آنه تیلیم

سینگه اور نه ک بو لغوسی دور تاریخمنی یپراغی

ایرک سیور خلققه ایرور یارقین دبستان اوزبیگــــم

بیزده من من لیک یره ش مس بیرله شی لیک مـلتم

بیرلیگینگده کوپ ظفر بار ایله جولان اوزبیگـــــــم

آچ ایناغه لیک قوچاغین تا که بولسنـــــــــگ مفتخر

اوتمش اینگدن اورگه نیب ایله گیل برهان اوزبیگـــم

آرتده قالدیر غملر ینگنی کیله جک اویله ب ظفـــــر

تیز بتر زخمینگ ینه تاپگی سن امکان اوزبیگــــــم

بیز ادب گلزاری ده ترکانه سوزلی میزمدام

چونکه بابام دیر نوایی بیز گه آسان اوزبیگــــــــــم

تیمورینگدن ایسله سم تاریخ اوزه دوریـــکه تـــاز

فخر ترک وتاجیکی ایردی سوردی دوران اوزبیگم

گرنوایی خمسه سیگه کوز توتیب کورسنــــگ اگـــــر

برچه کونگلینگ شاد اولوب تاپگی سن درمان اوزبیگــم

فرقت و رنج الم لر کوپ کوریبــــــــــدور ملتیم

مشرف دیوانه لر دیک عنبر فشـــــــان اوزبیگـــــــم

شاه بابر نینگ خطی دنیـــــــــا لرا مشهور ایـــرور

زربیلن یازیلگــــــــن آتی خان و خاقان اوزبیگـــــم

دنیا نینـــــــگ عجیبه سیدن بیری دیر تاج محــــــل

عشق بنا سینینگ توزتکن شاه جهان اوزبیـــــــــگم

بو زمانه جوریدن ییغله مـــــــــه گیــــــــــل ای ملتم

آرته قالدی عظمتیم دیب قیلمه ارمان اوزبیـــــــــگم

سین ینه یافث نی اوغلی هم بویوک تـــــــورک اولادی

بیر مه گیل یاولرگه امکان تور اولوغ خان اوزبیگم

اویغورو تورکمن سینگه قرداش ایرور چون کوز کبـی

سین الر گه آرقه داش سن مثل مژگان اوزبیـــــــگم

تورک اوغلی ســــــن مدا ما سوزله تورکانه عزیز

اولکه نینگ یاولرگه بیر می قیل چراغــان اوزبیگم

ایرک سیورلیک توغنی دایم کوترگن سین ینــــــــــــــه

سین بویوک آزاده ملت ایل آرا جان اوزبیــــــــــــــــگم

سیرانجم ایتگه لی میرزا اولوغ بیک نینگ کورینگ

کوک ساری قامت کوتا ریب قویـدی نروان اوزبیگم

سیوگیلــــــی بختیم ایرور سن جاندن آرتیق مــــــلتم

"مصطفی زاده" ایــــرور یولینگده قربان اوزبیــگم

ای کونگیل

ای کونگلیل کیگیل ینه سین لاله زاراندن گپـــــــور موج گل لر وقتی کیلدی نوبهاراندن گپـــــــــــــــور

قمری و بلبـــــــــل عجایب ناله لر ایله ب ینـــــــــه کوپ طراوتـلی فضاسی گل عزاراندن گپــــــــــور

تاغ و تاشی چین گهر بار آق زلال دور چشمه سی ســـــولری آب حیات کوپ آبشــــــاران دن گپـــور

نی دیسم کابــــل نی و صفین یا که پغمان وادیسین ینگی موسم ده اوشل گل دیک دیاراندن گپـــــــــور

هلهله بیرله ینه نـــــــــــــــوروز عالم کیلــدی دیب درگه شیر خــــــــــــــدا شهر مزاران دن گپـــــور

هلهله بیرله ینه نـــــــــــــــوروز عالم کیلــدی دیب چاپقیرآت اوتکیر قلیچ لیک مرد و دوران دن گپور

نفت خیز بولگـــــــــن بو توپراغ معدن کاندن گپور موج گل لر وقتی کیلدی نوبهاراندن گپـــــــــــــــور

آت قازاندی دنیاده سمت شمال اوغلاق لـــــــــــری چاپقیرآت اوتکیر قلیچ لیک مرد و دوران دن گپور

جوزجان نینگ توپراغی دور برچــــه میزگه توتیا نفت خیز بولگـــــــــن بو توپراغ معدن کاندن گپور

هر بهارده سبز و خرم فاریــــــــاب نینگ تاغ لری علم و فن با بی ایرور شهر شبرغــــــــان دن گپور

اندخوی و ســرپل ایرور فرزانه لر نینگ اوبه سی معرفت نینگ کانی بولگن نکته دان لارندن گپـــور

سیراتیب اوتسنگ ینه قندوز بدخشـــــــــان ساریگه دنیا گه شهرت قازانگــــــن لعل و مرجان دن گپور

بیر له شیب اوشبو وطننی گلله ترمیز دایـــــــــــــما غنچه لــــــــر چقنه ب تورر هر دم تخاراندن گپور

عیال

سیویگلی گلدین عزیز کوپ مهربـــان بولگن عیال

هر زمانده دهرارا صاحب نشان بولگن عیــــــــــال

اوتمیشم دن ایسله ســـــم طبعم قوانور دوست لــــر

بی مثال ایرکن سیور کوپ قهرمان اوتگن عیــــال

نادره می یا اویسی یا گوهـــــــــــــــر شاد لــــــــر

سوزلـــری یپراغ اوزه کوزدین نهان بولگن عیال

بالــــــــــــه سیگه الله ایتیب بو جهاننی تیتره تیب

هم شهامتلی ددل با فروشان بولگن عیـــــــــــــــــال

لحظه لر راحت له آلمی کوزلری پرنــــــــــم بولیب

ایل اوچون قیلگن چیدم بیزگه عیانی بولگن عیــال

یخشی خاتین لر تیریک لیک نینگ چراغی دور ینه

اوزینی شمع دیک یاقیب رنگی خزان بولگن عیـــال

جور افغان لرنی کوپ کورگن حقیقت سویله ســـــــم

بو فلک نینگ ظلمیدن قدی کمان بولگن عیـــــــال

پارله گی ایرکین قویاش گر صدق ایله قو یسه قـدم

زر بیلن یازیلگن آتی بی گمان اوتگن عیـــــــــــال

"مصطفی زاده" عیال اوصافـــــــی نی چین کویله سه

قلبی غم لردن تولیق تورخی سمان بولگن عیـــــال