ملی اردو21عسکری هلاک ایتیلیشی آرتیدن مدنی اعتراض لر یولگه قوییلماقده

بوگون کابل شهریده ایریم مدنی تشکیلات لر واونلب اهالی اشتراکی بیلن ایری ییغین لر یولگه قوییب قوراللی لرنی قاره لب اوز حمایت لرینی ملی اردو دن اعلان ایتدیلرهمده ییغین اشتراکچی لری حکومت نی طالبانگه نسبتن آلیب باره یاتگن سیاستی نی هم تنقیدلب چیقدیلر.

شونینگ دیک غورولایتیده هم 21ملی اردو عسکری هلاک ایتیلگنی گه اعتراض صفتیده ولایت کینگشی اوز ایشیگی نی یاپیب قویگن.

بوندن نیچه کون آلدین کنر ولایتی ده ملی اردو نینگ 21عسکری هلاک ایتیلگنی یوزه سیدن قطار ییغین لریولگه قوییلیب کیلماقده.

بوییغین لردن بیری شهرنوپارکیده یولگه قوییلگن ایدی. بوییغین ده 200 گه یقین مدنی جماعه اعضالری وعادی اهالی قتنشگن ایدی.

اشتراکچی لرملی اردو عسکرلرینی اولدیرگن قوراللی لرنی قاره لب اوز حمایت لرینی ملی اردودن اعلان ایتدیلر.

بوخصوصده مدنی جماعه فعاللریدن رامین انوری

" بوگون عادی کابل لیک اهالی بوییرگه ییغیلییشگن میز بوندن مقصد اوزحمایتی میزنی ملی اردودن بیلدیرسک، و باشقه تماندن بوییرگه کیلیشیمیز امنیتی کوچلر صفیده اوز جان لرینی قولدن بیرگن لرنینگ عایله اعضالری گه حرمت قیلیب و قیغوداشلیک بیلدیریش بولگن"

شونینگ دیک ییغین اشتراکچی لری تمانیدن جمهور رئیس امنیتی کوچلرنی جدی حمایه قیلیشی هم سوره لدی. شونگه قوشیمچه حکومت نینگ طالب لرگه نسبتن آلیب باره یاتگن سیاستی نی نا انیق دیب بونی تنقیدلب چیقدیلر.

ملی اردو دن حمایت ایتیش اوچون توپلنگن لر قوللریده تورلی مضمونده یازیلگن شعارلرآلیب طالب لر نینگ قاره له نیشی، ملی ارددو دن حمایت ایتیش، امنیتی کوچلر، طالب لرحمایت چی لری وحکومت سیاستی گه عاید تنقید همده بو شعارلر اولر تمانیدن قتیق آواز بیلن تیل گه آلینردی.

عین پیتده بیداریاشلرتشکیلاتی تشبثی بیلن اونلب کیشی اشتراکیده چهار بره کی دن ناراضی لیک نمایشی باشله نیب پاکستان ایلچی خانه سی یقینی گچه دوام ایتدی.

بوحقده بیدارناملی تشکیلات مسوولریدن

"بیزنینگ پاکستان دن هیچ قنده ی طلبی میزیوق، فقط آگاه لنتیریش، اولر بیلیشی لازم، افغان لر اوز توپراق لریدن مدافعه ایتیش کوچیگه ایگه لر، اگر بولر تجاوزلرینی دوام ایتدیره بیرسه لر، یاشلربونگه بی فرق قالمه یدی، اوز مملکت لریدن مدافعه ایته دیلر". دییدی او

بوناراضی لیک نمایشیده اشتراک ایتگن لر افغانستان بیراغ لری نی کوتریب همده اولر تمانیدن بیریله دیگن شعارلرده پاکستان قتیق قاره له نیب وملی اردودن حمایت ایتیش مساله سی بیلدیریلدی.

باشقه تماندن غور ولایتی نینگ ولایت کینگشی اعضالری ایسه ملی اردو نینگ 21 عسکری هلاک ایتیلیشی اوچون اعتراض بیلدیر یب بو کینگش ایشیگی نی باغله گن لر.

یقینده مملکت شرقیده جایلشگن کنر ولایتی نینگ دولت شاهی تومنیده طالب لرتمانیدن عملگه آشیریلگن هجوم سبب ملی اردو نینگ 21عسکری هلاک ایتیلدی. بو قانلی حادثه یوزبیریشیگه سبب اردو صفیده ایریم طالب لرگه علاقه دارکیشی لرزمینه یره تگنی دیب معلوم قیلینگن ایدی.

افغانستان خوف سیزلیک اداره سی هم نیچه هفته آلدین بوقرارگاه لرگه هجوم قیلینیشینی باره سیده بیرقطار دولت رسمی لری جریانگه قوییلگنی نی بیلدیردی.

مدافعه وزیرلیگی بومساله گه جدی اعتبار بیرمه گن لیک عیبلاوی بیلن بو وزیرلیک رسمی لریدن اونگه یقین کیشی نی ایشدن آلدی.

بوحادثه ایسه جدی مناسبت لرگه سبب بولیب رسانه لرواجتماعی ترماق لرده کینگ یاروتیلیب اهالی تمانیدن قاره له نیب چیقیلدی، بوندن تشقری بوکبی مدنی ییغین لرهم حادثه آرتیدن یولگه قوییلماقده.