انتخاباتلرگه نامزد نینگ یخشیسینی کیم بیله دی-ایرککلرمی یا کی عیال؟

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

کون ساین افغانستان جمهور رئیس لیگیگه سیلاو ده تبلیغات عملیاتلری قیزیب باررکن، نامزلر تورلی-تومن وعده لری بیلن خاتین-قیزلر رای لرینی هم قولگه کیرتیشگه اورینشماقده. اما مملکت نفوس نینگ کته قسمی یشه یدگن و انچه یین عنعنعه دار بولگن چیککه حدودلریده اکثریت مساله لرده یکونی سوزنی هنوز عایله ایرککلری ایتشه دی.

هم جمهور رئیس لیک و هم ولایتی شوارلرگه سیلاو لر هر بیر افغان عایله سی اچون مهم بیر واقعه کوریله دی .

شوندی ایکن، بوله جک جمهور رئیس لیک سیلاو لریده افغان خاتین-قیزلری اوزلری ایسته گن نامزدنی تنلشگه قنچه لیک امکانلی بولیشرکن؟سوز سیزگه برنامه میزنینگ بو هفته لیک سانی عینی شو موضوع گه بغیشلنه دی.

برنامه میزنی تولیق تینگلش اوچون پلیرنی اوینینگ.