مدنی جماعه اعضالری اداره فساد آلدی آلینیشیگه امید قیلماقده

Image copyright bb

بوگون پایتخت کابلده اونلب مدنی جماعه اعضالری اداری فساد گه قرشی کوره ش کمپاینی نی یولگه قویگنلر.

بو کمپاین ده مدنی جماعه اعضالری شهرگه چیقیب پاره خورلیک یمان عمل دیب دیوارلرگه شعارلر یازگن.

اوتگن ییللرده اداری فساد نی آلدینی آلیش اوچون شونده ی سعی وحرکت لرکوپ سانده یولگه قوییلیب کیلسه هم بومملکت اداری فساد نقطه نظردن دنیاده یوقاری اورینده توره دی.

بو مدنی فعاللر بیرینچی دن افغانستان معارف وزیرلیگی دیواریده ایکی کوز رسمی نی چیزدیلر، بوندن تشقری کابل شهری نینگ نیچه نقطه سیده فسادگه قرشی کوره ش اوچون یازیلگن شعارلرنی دیوارلرگه یاپشتیریب و سریغ رنگلی یوزلب جاکت کییمی نی هم اهالی گه ترقتدیلر.

مدنی جماعه اعضالری گه کوره فساد گه قرشی کوره ش اوچون یولگه قوییلگن بوکمپاین آلدینگی برنامه لردن فرقلی بولیب بوپدیده گه قرشی کوره ش یولی نی هنرواسطه سیده نمایش ایتیب اهالی گه ییتکزیش بولگن.

بو برنامه نی یولگه قویگن مدنی فعاللریدن عبدالرحیم جامی بو کمپاین نی یولگه قوییشلری دن مقصد مملکتده کینگ ایلدیزآتگن داری فسادنی آلدینی آلیش دیب ایته دی.

" بیرینچی مرته ده بیز ایکی کوزنی چیزگن میز، کوزنینگ یوقاری تمانیده مین سینی کوره من، تگیده هم پاره خور تینگریدن وخلق کوزیده یاشیرین قالمه یدی، بوایکی کوز خلق نینگ کوزی، خلق حکومتی نی نظارت ایته دی، اوتگن 13ییلگی موجود فساد نینگ ینگی حکومت آلدینی آلمسه، خلق نی باشقه چیده شگه حوصله سی قالگنی یوق بونگه مناسبت کورسته دیلر" دییدی جامی جنابلری

جامی جنابلری گه کوره چیزه دیگن رسم لری دولت اداره لری دیوارلری نظرده توتیلگن. بوندن مقصد دولت اداره لرینی نظارت ایتیش بولگن.

فساد نینگ آلدینی آلینیشی اوچون ترقه تیلگن کییم لرنی کییگن منه بو شخص بونی کییشی بیلن فساد آلدی آلینیشیگه امید قیله دی.

"اسیمیم مومن بو کییم نی مینگه بیردیلر، کییدیم، بوندن مقصد پاره خورلیک بولمسه، دولت خادم لری پاره آلیب آدملرنی پوستله یدی، بو یمان عمل عبرت آلیش لری کیره ک"

اداری فسادگه قرشی بو برنامه لر یولگه قوییلیشی بونینگ آلدینی آلیش اوچون مهم دیب بهالنماقده. اما ایریم لرنینگ فکریچه بوکبی حرکت لربیلن اداری فساد نینگ آلدینی آلیش ناممکن بولگن.

بوبرنامه نی یولگه قویگن لربوکمپاین کابل دن تشقری تورلی ولایت لرده هم یولگه قوییلیشی نی معلوم قیلماقده لر.

بیر مدنی تشکیلات لرایمس دولت اوزی هم اوتگن ییللرده اداری فسادنی یوق ایتیش اوچون قطاراداره لرایجادقیلیب تورلی برنامه لرنی یولگه قویگن، اما بو حرکت لریخشی ثمره بیرمی، بلکی بومملکت اداری فساد نقطه نظردن هلی هم یوقاری اورین توره دی.