فاریاب ده اوچ نفر قوم باشلیغی آتیب اولدرلگن

مارشال قسیم فهیم نینگ فاتحه سیگه اشتراک ایتکن اوچ کیشی آق ساقال نی

طالبان گروهی هلاک ایتکن لر.

بوگون میمنه شهریدن المارتومنیگه قره ب باره یاتکن اوچ کیشی قوم بویوک

لری المار تومنی نینگ گوپی مریشکار ناملی منطقه سیده طالبان گروهی

تمانیدن اوق توتیب هلاک ایتیلگن لر.

داکتر عبدالله عبدالله جنابلری نینگ فاریاب ولایتی ده کمپاین باشلیغی

جنرال فاروق بوگون میمنه شهریده مارشال قسیم فهیم نینگ فاتحه سیگه کیلگن

قوم بویوک لریدن اوچ کیشی باشقه کیشی لربیلن قیشلاقلریگه قره ب باره

یاتکن زمانی طالبان گروهی آرقلی موتردن توشیریلیب هلاک ایتیلگن لردیدی.

جنرال فاروق جنابلری نینگ ایتیشچه طالبان گروهی موتر ایچیده گی باشقه

آقسقاللرنی سیلاولرگه قتنشگن حالده اولرنی هم اوق توتیش لرینی معلوم

قیلگن لردیدی.

فاروق جنابلری طالبان گروهی مردم نی سیلاولرگه قتنش گن حالده اولرنی

قوللردن کیسیش دن قورقیتگن لردیدی.

سیلاولر ترغیباتی باشلنگیندن سونگ بو بیرینچه واقعه دیرکه فاریاب ولایتی

ده اوچ کیشی قوم بویوک لری هلاک ایتیله دی.

فاریاب محلی رسمیلری بوحقده معلومات بیریش دن باش تارتماقده لر.

طالبان گروهی بوحقده هیچ نرسه دیمه گنلر.