یونس قانونی افغانستان جمهور رئیسی نینگ بیرینچی اورین باسری بولدی

افغانستان مجلسی اکثریت آواز بیلن محمد یونس قانونی نی جمهور رئیس نینگ بیرینچی اورین باسری قیلیب تعیین له دی.

افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی بوگون بیرینچی نامزدی یونس قانونی نی ملت وکیللریگه تانیشتیردی.

قانونی نی تصدیقلش جریانی 150دن آرتیق ملت وکیللری طلبی اساسیده آشکار شکلیده عملگه آشدی، قانونی جنابلری کوپچیلیک وکیللرآوازی بیلن بو لوازم گه سیلندی.

افغانستان جمهور رئیسی یونس قانونی نی جهادی رهبرلر بیلن کیلیشگندن سونگ بیرینچی اورین باسرصفتیده نامزدلیگی نی ایلگری سوردی.

قانونی جنابلری، 18حوتده عالم دن اوتگن محمد قسیم فهیم اورنیگه وظیفه اجرا قیله دی.

او جمهور رئیس کرزی نینگ حکومتدارلیگی نینگ آخریگچه بو لوازمگه قالیشی ممکن.

افغانستان جمهور ریسلیک سیلاوی کیلگوسی 16حمل آی بولیب اوته دی وبومدتدن اینگ کوپی 60کون اوتیشی بیلن قدرت کیینگی جمهور رئیس گه تاپشیریله دی.

افغانستان باش قانونی گه اساسله نیب کرزی جنابلری ینگی نامزد معاونی نی مجلسگه تنیشتیردی.

قانونی جنابلری بوندن آلدین ملی مجلس نینگ کابلدن سیلنگن ملت وکیلی بولیب واوتگن دورهم مجلس باشلیغی بولگن ایدی.

او جمعیت اسلامی حزبی نینگ مهم رهبرلریدن بولیب و بو حزب نینگ سیاسی بولیم لریگه رولی بولگن.

قانونی جنابلری کرزی نینگ آلدینگی دورگی حکومتی ده ایچکی ایشلرومعارف وزیرلیک لریده وزیربولیب تعیین لنگن.