روحانی : افراط چیلیککه قرشی بیرگه کوره شه میز

Image copyright AP
Image caption ایران جمهور رئیسی افغانستان کیلگوسی سیلاوی باره سیده اشاره ایتیب بو سیلاو بومملکت ده ترقیات وتینچلیک آلیب کیلیشی گه امید بیلدیردی.

کابلده یولگه قوییلگن نوروز بیره میده سوزگه چیققن ایران جمهور رئیسی حسن روحانی منطقه مملکت لری بهاردن الهام له نیب معتدلیک نی اختیارقیلیب بیرگه لیکده افراطگرچیلک بیلن کوره شیش لرینی تیل گه آلدی.

روحانی جنابلری نوروز حوزه سیده گی دولت لر رهبری لری ملت لری سنت لری نی نظرده توتیب کینه کدورت نی یوویب تاتوولیکده حیات کیچیریش روحی نی کوچلنتیریش لرینی تاکیئله دی.

او بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی قطعنامه سیده افراط چیلیک وزوره وانلیککه قرشی توزیلگن موضوع باره سیده اشاره قیلیب منطقه مملکت لریدن بو لایحه عملده جاری ایتیلیشی اوچون سعی وحرکت قیلیش لری نی طلب قیلدی.

اونگه کوره اوروش وافراط چیلیک قربانی بولگن مملکت ده نوروز بیره می نشانله نیلماقده، شونینگ دیک او، بومملکت دایم بونگه قرشی کوره شیب اوز مستقل لیگی نی تیکله گنی نی تیل گه آلدی.

روحانی جنابلری افغانستان اوتگن نیچه اون ییلده ایکی مرته اوزگه لر تمانیدن استیلاگه اوتگنی نی ایتیب بو مملکت اهالی سیگه کوپگینه ضرر وزوره وانلیک لرنی آلیب کیلگنی هم معلوم قیلدی.

ایران جمهور رئیسی افغانستان کیلگوسی سیلاوی باره سیده اشاره ایتیب بو سیلاو بومملکت ده ترقیات وتینچلیک آلیب کیلیشی گه امید بیلدیردی.

افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی منطقه ده گی معمالرنی حل ایتیب ترقیات تمان یول آلیش اوچون نوروز بیره می نی بیر بهانه دییه توصیف له دی.

اونگه کوره منطقه مملکت لری همکارلیک لری بولمسدن توریب منطقه ده گی ترورچیلیک معماسی نی حل ایتیب بولمه یدی.

کرزی جنابلری منطقه مملکت لری همکارلیک لری کینگه ییشی بیلن تینچلیک برقرارله نیشیگه امید قیلدی.

پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین پاکستان اوز قوشنی لری بیلن یخشی علاقه ده بولیشی نی خواه لشی نی تاکیدله دی.

Image copyright AFP

او منطقه ده تینچ لیک برقرارله نیشیگه جدی اعتباربیریشی نی تیل گه آلدی.

پاکستان جمهوررئیسی گه کوره تینچ لیک برقرارلنمسدن توریب منطقه ده اقتصادساحه سینی رواجلنتیریش قیین.

او منطقه مملکت لری اقتصادساحه ده همکارلیک لری کوچه ییشی نی تاکیدله دی.

تاجیکستان جمهور رئیسی امام علی رحمن هم بو مراسمده منطقه مملکت لری رواجله نیشی گه یره شه قابلیت لری بارلیگی نی ایتدی.

او منطقه ده گی طبیعی شیرین سوو گه اشاره قیلیب منطقه مملکت لری اوز اقتصادلرینی کوچه یتیریش اوچون بومنبع دن فایده له نیش لرینی مهم دیب معلوم قیلدی.

رحمن جنابلری منطقه مملکت لری آره سیده تیمیریول قوریلیشی آسیانی اروپاگه باغله شی اوچون اوته مهم ایکن لیگی نی هم تیل گه آلدی.

شونینگ دیک تاجیکستان جمهور رئیسی افغان لردن مملکت منفعتی نی ، سیاسی، ملی، قومی ، منطقه منفعتی دن اوستون کوریش لرینی طلب قیلدی.

نورز خلق ارا بیره می افغانستان، ایران، پاکستان جمهور رئیس لری بیرگه لیگیده شونده ی بیر وقتده یولگه قوییلماقده که بومملکت لرآره سیده علاقه لریمانلشگن.

نوروز دن علاوه افغانستان، پاکستان، ایران وتاجیکستان مملکت لری آره سیده تورت تمانلمه ییغین هم بولیب اوتیشی کوتیله دی.