عبدالله وغنی: سیلاوده ایکینچی دورگه کیتیش گه تیارمیز

اکثریت آوازنی آلیشی ایتیلگن بوایکی نامزدگه کوره بیرینچی دورده هیچ کیم اکثریت آوازنی آله آلمسه ایکینچی دورده رقابت قیلیشگه تیارلر.عبدالله عبدالله واشرف غنی احمد زی گه کوره اهالی جمهوررئیسلیک سیلاویده بیر کیشی غالب بولیب قدرتنی ایگله شینی کوته دیلر.

8کیشی اوزینی نامزد قیلگن جمهور رئیسلیک سیلاویگه قریب 7میلیون کیشی اشتراک ایتگن ایدی. هیچ کیم 50 قوشیمچه بیر فایزنی آله آلمسلیک احتمالی ایلگری سوریلماقده.

جمهور رئیس لیک لوازمی نی ایگلله شی کوپراق ایلگری سوریله یاتگن هم عبدالله وهم اشرف غنی احمد زی بولیب اوتگن جمهور رئیس لیک سیلاو یده اهالی نی کوپراق آوازینی قولگه کیلتیرگن لرینی تیل گه آلماقده لر، اما بوایکی نامزد بوجریانده هربیری قنچه فایزآوازآلگنی کمیسیون تمانیدن اعلان ایتیلیشی گه باغلیق دیب ایته دیلر.

بوخصوصده نامزد لردن اشرف غنی احمد زی"بیز یخشی آواز آلگن میز، اهالی مینگه نسبتن بیلدیرگن ایشانچیدن اوزمنتدارچیلیگیم نی بیلدیره من، قانون گه برابر نتیجه نینگ اعلانی بولیشی کمیسیون تمانیدن عملگه آشه دی، امید ایته میز،کمیسیون دستلبکی وسونگی نتیجه لرنی اعلان ایتسین" دییدی احمدزی جنابلری

هرچند سیلاو بیرینچی دورده یکون تاپیشی نامعلوم، بیراق اشرف غنی احمد زی بیرینچی دورگه موفق بولیش گه امید قیلماقده."بیزبیرینچی دورده غلبه قازانیشگه امید قیله میز، چون برچه حجت لرقولیمیزده ایمس، بوباره ده گپیریشگه ایرته، اگرایکینچی دورده قالسه هم تیارمیز" دییدی اشرف غنی احمدزی جنابلری

کوپ چیلیکنی آوازی نی قولگه کیلتیرگن دیب ایتیله یاتگن بو ایکی جمهور رئیس نامزد لری سیلاوده ایریم منطقه لرده ساخته کارلیک بولگنی باره سیده سوزیوریتیب بو مساله باره سیده کمیسیون جدی قرارآلیشی نی سوره ماقده لر.

عین حالده نامزدلردن عبدالله عبدالله کوپلب اهالی طرفداری بولگنی اوچون سیلاودن آلدین هم یوقاری اورینده توریشی معلوم لیگی نی ایته دی.

شونینگ دیک اواگر سیلاوده بیرینچی دورگه هیچ بیرنامزد موفق بولمسه، ایکینچی دورده قالگن حالده، رقابت گه توشیشینی تیل گه آله دی."افغانستان خلقی اوز حقلریدن محروم بولمسلیک لری لازم، جریان ایکینچی دورده قالسه افغانستان اهالی سی ایسته گن کیشی لریگه باریب آوازبیریش لری لازم. حاضرتیلگه آله یاتگنیمیز بیزاحتمالی بیر مساله" دییدی عبدالله عبدالله

شونینک دیک عبدالله عبدالله بیر قطار جمهور رئیس نامزدلری بیلن مذاکره لر نی باشله گنیدن خبربیردی. "نامزدلر بیلن مذاکره وصحبت اوتکزیشدن مقصد فقط سیلاونینگ ایکینچی دورگه قالیش مساله سی ایمس، بلکی سیلاو رقابت لرینی اوتکزیشدن کیین سیاسی وضعیتده بوکبی سعی وحرکت لرنی یولگه قوییشگه احتیاج بار"

ایکله نامزدهم قدرت نی ایگلله گن تقدیرده اوز حکومت لری ومملکت نینگ ملی مساله لریگه قرارآلیش لری باره سیده حامدکرزی جنابلری نینگ مصلحتی ومهم اورنی بولیشی نی تاکیدله یدیلر.

افغانستان جمهور رئیس لیک سیلاوی 16حمل ده بولیب اوتدی، بوسیلاوده 7میلیون کیشی اشتراک ایتگنی ایتیلماقده.

هرچند سیلاو جریانیده قلابلیک لرباره سیده کوپگینه شکایت لریوزه گه چیقماقده، اما بو سیلاوامنیتی تهدیدلربولیشیگه قره مسدن اهالی نینگ فعال اشتراک ایتگنی بهالنماقده.

افغانستان نینگ کوپلب اهالی سی سیلاوگه عاید موضوع لرنی قونت بیلن کوزه تیب بارماقده لربوایسه اولرنینگ سیاسی حیاتی گه توغریدن توغری باغلیق.

بیرنیچه کونگه قدر سیلاونینگ دستلبکی نتیجه لری انیقلنه دی. .

متخصص لرگه کوره سیلاونینگ ایکینچی دورگه قالیشی سیاسی اتفاق لر توزیش احتمالی ایلگری سوریلیشی ممکن