سیلاولرگه عاید یوزبیرگن قلابلیک لرباره سیده تشویشلرآرتماقده

بومرکزی بولیب اوتگن سیلاوده 25ولایتده یوزلب آوازبیریش مرکزلریده تقلب وقانون بوزلیک حاللری یوزبیرگنی دن خبربیره دی.بومرکزبو مساله دن تشویش بیلدیریب اگر سیلاولرگه تیگیشلی اداره لربوحالت لرنی جدی تیکشیرمسه سیلاولرنتیجه سیگه سلبی تاثیرقوییشی ممکن.

بوندن آلدین سیلاوشکایت لرنی تیکشیرووچی وسیلاولرمستقل کمیسیون لری هم سیلاو کونی ده قلابلیک لریوزبیرگنی نی تصدیق لب حاضرگه قدر 3000دن آرتیق شکایت بولگنی نی معلوم قیلگن ایدی.

400گه یقین مدنی تشکیلات دن اعضالیک قیله یاتگن بو مرکزمسوولری تمانیدن بوگون کابل ده خبری انجمن یولگه قوییلیب سیلاوجریانیده یوزبیرگن قانون بوزلیک حالت لریدن تشویش بیلدیریلدی.

بومرکزتمانیدن نشرایتیلگن گزارش ده سیلاوکونی بو مرکزتمانیدن 392آوازبیریش مرکزیده قانون بوزرلیک وقلابلیک حاللری یوزبیرگنی کوزه تیلگنی معلوم قیلینگن.

مدنی جماعه چیلیک نینگ موافق لشتیرووچی مرکز مسوولی حیات الله حیات گه کوره سیلاوگه عاید7تورقانون بوزلیک یوزبیریب بوندن اینگ تشویشلی حالتی صندوقلرنی ساخته آوازلردن تولدیریش بولگن. "بیزنینگ جدی تشویشیمیزاهالی آوازی بیرشخص تمانیدن خلق نامیگه صندوقلرگه تشله نیشی بولگن، بیز25ولایت نی کوزه تیب تیارله گن گزارشیمیزده شو موضوع کوپراق کوریلگن، بوحالت لر میدان وردک، غزنی،فراه قندهار، نورستان و قندوز ولایت لریگه تیگیشلی 232مرکزده یوزبیرگن" دییدی حیات جنابلری

شونینگ دیک ناظرلر بولمسی بیرقطار آواز بیریش مرکزلر کمیسیون خادم لری تمانیدن آچیلگنی، ایریم محللرده سیلاوگه عاید اوسکونه اسباب لربولمی ویخشی ایشله مه گنی، بعضی محللرده سیلاومرکزلری اوز وقتی دن ایرته یاپیلیب وبیر قنچه مرکزلرهم کیچ راق آچیلگنی، آوازورقلری آزلیگی، نامزدلرنینگ تبلیغی اسباب لری سیلاومرکزلری یقنیده تورگنی، ساخته چیپته لردن فایده له نیش و18یاشنی تولدیرمه گن لرآوازبیرگن حاللردن عبارت بولگن.

بومرکزمسوولری یوزبیرگن بوقانون بوزرلیک حالت لرده، ایریم حکومت آدم لری، سیلاولرمستقل کمیسیونی خادم لری، ناظرلر، زوره وان شخص لرو نامزدلرناظرلری مسوول بولگن.

بومرکز سوزچیسی زبیر شفیقی گه کوره یوزبیرگن قانون بوزرلیک لرنینگ گزارشی نی سیلاو شکایت لرینی تیکشیرووچی وسیلاولرمستقل کمیسیونلری گه جونتگن لر، شونینگ دیک اونینگ معلوم قیلیشیچه اگر بو شکایت لرمذکورکمیسیون لرتمانیدن جدی تیکشیریلمسه سیلاولرنتیجه سیگه تاثیر قویه دی. "یوزبیرگن قلابلیک نینگ برچه حالت لری انیق وشفاف صورتده تیکشیریلمسه، حقیقی ساخته آوازلر بیر- بیریدن اجره لمسه، سیلاونتیجه لریگه تاثیرقوییب وسیلاوشفاف لیگی بیر شکلیده سوال آستیده قویه دی" دییدی شفیقی جنابلری

افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی هم قلابلیک لری یوزبیرگنی نی تصدیق لب فقط سیلاوآوازلری نتیجه سیگه تاثیرقوییشی ممکن لیگی نی معلوم قیلگن ایدی.

مدنی جماعه چیلیک مرکزی بو قلابلیک لرکوپراق کیم نینگ منفعتی گه عملگه آشگنی باره سیده معلومات بیرمه دی.

اما ساخته کارلیک لرکوپراق ناقرارولایت لرده یوزبیرگنی معلوم قیلنماقده.

بومرکزسیلاوده بوحالت یوزبیریشیگه سیلاولر مستقل کمیسیونی تمانیدن بوجریان یخشی باشقریلمسلیگی نی سبب قیلیب کورسته دی. حاضرگه قدرسیلاوشکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیونگه 3000دن آرتیق شکایت ییتکزیلیب بولرایسه جمهور رئیس لیک نامزدلری، سیلاولرکمیسیونی خادم لری ولایت کینگش نامزدلری وحکومت آدم لریگه قره تیلگن.