قلابلیک لرجدی تیکشیریلمسه سیلاو نتیجه سی سوال آستیده قاله دی"

افغانستان سیلاولرمستقل کمیسیونی وسیلاوشکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون بولیب اوتگن سیلاوده یوزبیرگن قلابلیک لر باره سیده گی شکایت لرنی جدی تیکشیریب و شفاف سیلاو نی اعلان ایتیلیشی دن سوزبیردیلر.

عین سیلاو شکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون اگر قلاب آوازلرحقیقی آوازلردن ایریلمه گن تقدیرده سیلاواعتباری سوال آستیده قالیشی بیلن آگاه لنتیردی.

اوتگن دوشنبه کونی سیلاوشکایت لرینی تینگلش کمیسیونی بو کمیسیونگه 3000شکایت قیلینگنی دن خبربیرگن ایدی.

بو ایکی کمیسیون مسووللری بوگون کابلده قوشمه مطبوعات انجمنی یولگه قوییب سیلاوده قلابلیک لروقانون بوزلیک لرعملگه آشگنی نی معلوم قیلدیلر.

سیلاو کونی مملکت نینگ بیرقطار حدودلریده یوزبیرگن قلابلیک وقانون بوزلیک لرده حکومت آدم لری، سیلاولرمستقل کمیسیونی خادم لری ونامزدلر قوللری بولگنی ایتیلیب کیلماقده.

افغانستان سیلاولرمستقل کمیسیونی نینگ باشلیغی یوسف نورستانی بولیب اوتگن سیلاونی کته یوتوق دیب و قلابگرلیک لرو قانون بوزلیک لریوزبیرگنی باره سیده هم بو اداره گه گزارش ییتیب کیلگنی نی ایته دی.

" بیزنینگ ولایت لرده گی اداره لریمیز واهالی تمانیدن بیریلگن گزارشلرگه کوره، ایریم محللرده قلابلیک وقانون بوزلیک لریوزبیرگن بولیشی ممکن، بو زوره وان کیشی لر، ایریم اهالی، دولت وکمیسیون خادم لری بو ایشلرگه مسوول بولیش لری ممکن" دییدی نورستانی جنابلری

عین حالده افغانستان سیلاو شکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون باشلیغی ستار سعادت نورستانی جنابلری سوزلریگه توخته لیب، قلابلیک یوزبیرگنی احتمال ایمس، بلکی حقیقتن یوزبیرگنی نی تیل گه آلدی.

"خلققه صداقت بیلن ایتیشیمیز لازم، ریس جنابلری احتمال یوزبیرگن بولسه دیدی، مین ایته من قلابلیک یوزبیرگن، سیلاوده قانون ایاغ آستی بولگن، بو قلابلیک احتمال آزهم بولمسه کیره ک" دییدی سیلاو شکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون باشلیغی

سعادت جنابلری گه کوره اگر سیلاو باره سیده یوزه گه چیققن معما گه جدی اعتبار بیریلمسه، سیلاو نتیجه سیگه سلبی تاثیرقوییشی ممکن .

"اگر شکایت لرتینگلنمسه، قلاب آوازلر حقیقی آوازلردن ایریلمسه، سیلاو اعتبارسیزبوله دی، اگر جدی تیکشیریلسه، سیلاو نتیجه سیگه هیچ تاثیرقویمه یدی". دییدی سعادت جنابلری

کیینچه لیک یولگه قوییلگن بوگونگی قوشمه انجمنده سیلاولر مستقل کمیسیونی باشلیغی قیته سوزگه چیقیب بوخصوصده جدی اعتبارقره تیلیشی نی سوزبیریب وبونگه ایکی کمیسیون هم مسوول بولگنی نی تاکیدله دی.

بوندن ایکی کون آلدین افغانستان سیلاو شکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون 3103 شکایت بو کمیسیونگه ییتیب کیلگنی نی معلوم قیلگن ایدی.

بوندن 1573شکایت ایسه رسمی شکلده بو کمیسیونگه رویخطدن اوتیب قالگنی تیلفون آرقه لی ایتیلگن.

بو شکایت لرجمهوررئیس و ولایت کینگش نامزدلری، حکومت خادم لری وکمیسیون ایشلاوچیلریگه قره تیلگن.

ییتی میلیون اشتراک ایتیشی ایتیلگن افغانستان جمهوررئیس لیک و ولایت کینگش سیلاوی ایسه 16حملده بولیب اوتدی.