افغانستان سیلاو آوازلریدن بیر قسمی بوگون اعلان ایتیله دی

سیلاولر مستقل کمیسیون سوزچیسی نورمحمدنور، جمهور رییسلیک وولایت کینگش سیلاولری نینگ آوازلریدن بیر قسمی بوگون اعلان قیلینیشی ممکنلیگی نی ایتگن.

اونینگ ایتیشیچه، حاضرگه قدر کمیده 20 و 25 فایز آواز سنه لیب، سیلاولر مستقل کمیسیونی نینگ معلومات مرکزی سیستیمیگه کیریتیلگن.

نور جنابلریگه کوره، بو کمیسیون خادملری ایکی وقتلیک ایش دوامیده آوازلر نتیجه سی نی سیستمگه کیریتماقده لر.

او افغانستان خلقیگه کمیسیون اولرنینگ آوازلرینی حمایه قیلیب، سیلاولر قانونیگه مطابق قلبکی آوازلرنی نظارتچیلر حضوریده قرنتین قیلیشی ممکنلیگی باره سیده ایشانچ بیلدیرگن.

اوشونینگ دیک، غور ولایتی نینگ بیر تومنیدن تشقری افغانستان نینگ برچه ولایتلریده آواز صندوقلری مرکزگه ییتکزیلگنی نی معلوم قیلگن.

کمیسیون سوزچیسی بو آوازلرنینگ کیچیکتیریلگنی گه، آب هوا یامانلیگی نی سبب قیلیب کورستگن.

اونینگ تاکیدلشیچه، حاضرگه قدر 84 فایز آواز کابلگه ییتکزیلگن.

اوتگن کون افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی مملکت برچه عاموی اخبارات واسطه لریدن نتیجه لرنی اعلان قیلیشدن باش تارتیشلرینی سوره دی.

بو کمیسیون مسووللری، نتیجه لر بو توغریده گی صلاحیتلی اداره لر تمانیدن اعلان ایتیلیشی نی معلوم قیلگن.

اولرگه کوره، نا توغری نتیجه لرنی اعلان قیلیش، اهالی نینگ تشویشیگه سبب بوله دی.

شونگه قره مسدن سیلاولر یکونلنگن بیرچاغده، بیرقطار نامزدلر اجتماعی ترماغلرده غالبلیکلریدن بشارت بیریشگندی.

اما کمیسیون ایسته گی گه بنآ، مذکور نتیجه و حساباتلر نامزدلرنینگ ویب صحیفه لریدن آلیب تشلندی.