معتصم آغاجان کابلگه ییتکزیلدی

یقینده عرب امیرلیک بیرلشمه سیده قماقده بولگن طالبان نینگ بومقامی کابل گه کیلتیریلگن. بوندن آلدین معتصم آغا جان اماراتده افغانستان دولتی وطالبان اورته سیده تینچلیک مذاکره لری نی باشلش اوچون طالبان گه دفترایجاد ایتیش اوچون سعی وحرکت قیلگن ایدی. امابی بی سی مخبری گه کوره امارات دولتی تمانیدن رخصت بیریلمه گن.

معتصم آغا جان ملاعمرنینگ یقین آدمی وطالبان حکومتی دوریده مالیه وزیری بولگن ایدی.

او کابل گه کیریشی بیلن نامعلوم محل گه آلیب کیتیلگن. افغانستان دولتی کابلده طالبان نینگ بومقامی نی امنیتی نی تامین له یدی واو آزاد بولگنی نی ایتیب هرییرده سفر قیله آلیشی ممکن.

معتصم آغا جان گه بوندن ایکی ییل آلدین ملاعمرتمانیدن طالبان گروهی نینگ پولی نی اوغیرلش عیبلاوی قوییلگنی سبب، پاکستاندن قاچیب چیققن ایدی.

ملا معتصم پاکستاندن قاچیب تورکیه گه بارگندی واو ایسه اوشه ییردن توریب طالبان دن وکیل لیک قیلیب افغانستان دولتی بیلن مذاکره قیلیش مساله سی نی ایلگری سوردی. اما طالبان دایم ملا معتصم اولرنینگ وکیلی بولمه گنی نی تاکیدلب کیلماقده لر.

سونگی آیلر آره سیده معتصم آغا جان عرب امیرلیک بیرلشمه سیگه سفر قیلیب وامریکا وافغان رسمی لری تینچلیک برقرارله نیشیده اونینگ همکارلیگی مهم دیب تیل گه آلماقده لر.

افغانستان تینچلیک عالی کینگشی اعضالریدن معصوم استانکزی گه کوره ملا معتصم کوپلب طالب لرنی تینچ مذاکره لری باره سیده افغانستان دولتی بیلن حاضرقیلیش تاثیری گه ایگه بولگن.

یقینده عرب امیرلیک بیرلشمه سی تمانیدن ملا معتصم آغا جان قماققه آلیندی، بیراق افغانستان دولتی و اینیقسه جمهور رئیس کرزی اره لشگنی سبب اوییرده گی قماقدن آزاد ایتیلدی.

کابلده گی بی بی سی مخبری دیویدلاین گه کوره معتصم جنابلری عرب امیرلیک بیرلشمه سی تمانیدن هیده لگن و افغانستان دولتی بیلن هلی گچه تینچلیک مذاکره لریگه حاضر بولمه گن طالب لرنی بو مساله گه ترغیب قیلیش گه کته رول اوینه شی قیین بولگن.