هراتده كميده يوز مينگ جمهور رييسليك آوازلري بيكار قيليندي

Image copyright Reuters

هرات ولایتی سیلاو شکایتلريني تينگلش کمیسیونی بو ولایت ده 27 سیلاو مرکزی نینگ آوازلري حسابگه آلينمه گني دن خبر بيرگن.

بو آواز مرکزلری عموما هرات ولایتی نینگ چشت، رباط سنگی، شیندند و کشک کهنه تومنلريگه تيگيشلي ايكني ايتيلگن.

شکایت لرني تينگلش کمیسونی ملازملری نينگ ایتیشیچه، بو منطقه لرده کینگ مقياسده ساخته کارليك و قلابليك عملگه آشيريلگن و محلی زوروان شخصلر دولت نينگ حمايه سيده گي نامزدلر منفعتیگه اواز ورقه لریني صندوق لرگه استعمال قيليشگن.

بو ولایت شکایتلر ني تينگلش کمیسیونی ریسی عبدالله شیرزی حاضرگه قدر جمهور ریيسلیک سیلاو نامزادلریدن بو کمیسیون گه 168 شکایت ثبت ايتيلگنيني ایتیب، شو شکایتلر اساسیده 27 سیلاو محلي نینگ آوازلری بیکار قیلنگن دیيدی.

شيرزي گه كوره، قريب يوزمينگ آواز كيريتيلگن 50 دن كوپراغ صندوق بيكار اعلان قيلينگن:"شکایتلرنينگ کوپراغی ترتیبگه ساليب ايتسم داکتر عبدالله عبدالله، زلمی رسول، داکتر اشرف غنی احمد زی و استاد عبدالرب رسول سیاف لرگه قره شلي. شو شکایت لرگه اساسا، بو نامزد لرنينگ آوازلری باطل بولیشی ممکن. بو آوازلر قریب 50 صندوق دیر که توپلم یوز مینگ رای دن بیر آز کوپراق".

شکایتلر کمیسیونی ریسی گه کوره، اکثر صندوق لرده گی آوازلر بیر قلم گه تیک مار قيلينگن، همده محلی زوروانلر و حتی دولت و سیلاولر کمیسیونی ملازملری اوز صلاحیتلریني بیر خاص نامزاد منفعتیگه فایده لنگن.

بيكار اعلان قيلينگن آوازلردن 80 فایزی داکتر عبدالله عبدالله منفعتی گه استعمال قيلينگني ايتيله دي. بو نامزاد نینگ هرات ده گي كمپاين ریسی عبدالناصرخاضع، هرات ولایتی شکایتلر کمیسیونی نینگ بو حرکتیگه قرشیلیک بيلديريب، کمیسیون اعلان ایتکن قرارنی صلاحیتی دن تشقری ديه اعتراض بيلديردي.

باشقه تماندن هرات گه قوشني بولگن فراه ولایتی نینگ پرجمن، خاک سفید، پشترود و فراه شهری ده گی 36 اواز مرکزي صندوقلری ساخته قلبكي آوازلردن تولدیرلگنی باعث، قرنطین قيلينگني باره سيده هم خبر قيليندي.