ناتو بيش عسكري تيك اوچر قوله گني نتيجه سيده نابود بولدي

Image copyright

آيساف كوچلري بيش عسكري تيك اوچرلري نينگ قولب توشگني عاقبتيده هلاك بولگني ني اعلان قيلگن.

بو كوچلر تمانيدن نشر ايتيلگن خبرنامه ده، آيساف بو حقده تحقيقات باشله گني ايتيلگن.

آيساف كوچلري واقعه قچان و قنده ي يوز بيرگني باره سيده معلومات بيرمه گن و عسكرلرنينگ كيمليگي ني هم آچيقله مه گن.

مخالف كوچلر هم بوحقده فكر بيلديرمه گن. اما هنوزگچه بو تيك اوچر قنده ي قوله تيلگني معلوم ايمس.