آلدینده تورگن ایکی نامزد نینگ سیلاونتیجه لری باره سیده بیلدیرگن فرقلی مناسبت لری

سیلاونینگ دستلبکی نتیجه لری اعلان ایتیلیشی آرتیدن بوگون کوپ آوازآلگن عبدالله عبدالله واشرف غنی احمدزی سیلاولرمستقل کمیسیونی وسیلاوشکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیوننی سیلاوگه عاید شکایت لرگه کوزگه کورینرلی اعتبارقره تمه گنی باره سیده تنقیدلب چیقدیلر.

اشرف غنی احمد زی سیلاو ایکینچی دورگه کیتگن تقدیرده هیچ قنده ی معامله قیلمسدن مقابل نامزدبیلن رقابت گه توشیشی نی ایتگن.

اما عبدالله عبدالله سونگی نتیجه لر ایتیلمه گونگه قدرایکینچی دورگه کیتیش باره سیده قرارآلمسلیگی نی معلوم قیلگن.

دستلبکی نتیجه لرده 8نامزددن عبدالله عبدالله 44.9فایز واشرف غنی احمد زی هم 31.5 آوازنی قولگه کیلترگن ایدی.

جمهور رئیسلیک سیلاوی نینگ دستلبکی نتیجه لری اعلان ایتیلیشی دن بیر کون اوتیشی بیلن اشرف غنی احمد زی هم اوتکزگن خبری انجمنده سیلاوقانونی گه اساسله نیب سیلاوایکینچی دورگه یولگه قوییلیشی حتمی دیب ایتدی. اوبونگه اوز تیارگرلیگی نی کورستدی.

شونینگ دیک او خلق آوازینی معامله قیلمسلیگی نی هم تیل گه آلدی."بیز بونی آچیقله شیمیزلازم، سیلاو ایکینچی دورگه کیته دی، قانون گه برابرایکینچی دورگه کیتیشی حتمی، بو توغریده ایکی له نیش افغانستان نینگ برقرارلیگی نی سوال آستیده قویه دی" دییدی جمهور رئیس نامزدلریدن اشرف غنی احمد زی

غنی جنابلری قیلینگن شکایت لری تیکشیریلمگنی نی ایتیب اگر شکایت لرگه اعتبار بیریلسه عبدالله عبدالله بیلن نیچه فایزلیک فرقی آزبولیشی نی تاکیدله دی.

444محل تقدیری نامعلوم قالگنی هم بوایکی نامزدنینگ تشویش لریگه سبب بولگن .

عین حالده عبدالله عبدالله سونگی نتیجه اعلان ایتیلمسدن توریب ایکینچی دورگه کیتیش مساله سینی تیل گه آلیشنی ایرته دیب ایتدی.

اونگه کوره حجت اساسیده قیلینگن شکایت لری توغری روشده تیکشیریلگن حالده سیلاونتیجه لری اونینگ منفتعی گه یکونله نیشی ممکن."بیزنینگ قولیمیزده گی حجت لروتیکیشیروولریمیز گه قره گنده بیزنینگ تیمی میز موفق، نیمه بولیشی کیره ک، اما هلی آوازلر تیکشیریلمه گن، کوپ ایشلر قالگن، بارایشلرهم شفافیت بیلن عملگه آشیشی کیره ک" دییدی عبداله جنابلری

عبدالله عبدالله سیلاو شکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون نی تنقیدلب هراتده گی 100یوزمینگ آوازنی بیکارایتگن لیگی نی قانون گه قرشی دیب ایتدی.

عین حالده بوگون افغانستان سیلاوشکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون مطبوعاتی انجمنی یولگه قوییب دستبلکی نتیجه لراعلان ایتیلیشی دن 15ساعت اوتیشی بیلن بوخصوصده هیچ قنده ی شکایت ییتیب کیلمه گنیدن خبربیردی.

سیلاونینگ دستلبکی نتیجه لری اعلان ایتیلیشی بیلن 24ساعت گه قدرشکایت قیلیش ممکن.

شونینگ دیک سیلاوشکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسسیون بواداره گه قره تیلگن تنقیدلرنی قیلیش گه ایرته دیب ایته دی، بوخصوصده بو کمیسیون سوزچیسی نادر محسنی"سیلاوشکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون تمانیدن حاضرگه قدرآوازلراوچون هیچ قنده ی قطعی قرار آلینمه گن، کمیسیون نینگ ولایت لربوییچه اداره لری استیناف طلب بولیشگن، بونگه عایدمساله لرتینگله نیشی لازم، قانون گه ماس سیلاوگه عاید مساله لرنی تینگله شی سیلاو شکایت لرنی تیکشیرووچی کمیسیون بورچی بولگن."دییدی سیلاو شکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون سوزچیسی

حاضرچه نهایی نتیجه ده سیلاو نتیجه لریده اوزگریش کیله دیمی، یوقمی معلوم ایمس.

بیراق کوپچلیکلر ایسه دستلبکی نتیجه لرنی نهایی نتیجه سی هم شو دیب وسیلاوایکینچی دورگه کیتیشی ممکن لیگی نی ایتماقده لر.

بودورگی جمهور ریسلیک سیلاویده 8نامزد رقابت قیلگندی بوندن عبدالله قریب 45فایزواشرف غنی احمد زی هم 31فایزدن کوپراق آوازنی آلیب یوقاری اورینده تورگندیلر.

سیلاولر مستقل کمیسیونی دستلبکی نتیجه لرنی اعلان ایتیش جریانیده سیلاوایکینچی دورگه کیتیش احتمالی بارلیگی نی تیل گه آلگن ایدی.