"قوراللی ماجرا ده افغانستان باله لرینی حمایه ایتینگ"

بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی نینگ افغانستانگه کمک تشکیلاتی "یونما" بوگون افغانستان لیک باله حقوقینی خلق آرا قانونلر و اسلامگه موافق حمایه قیلیش، ترغیب ایتیش مقصدینی کوزله گن کتابچه چیقرگن.

"قوراللی ماجرا ده افغانستان باله لرینی حمایه قیلیش"

دیب ناملنگن اوشبو کتابچه کابلده دری، پشتو و انگلیس تیللریده مستقل انسان حقلرینی سقلش کمیسیونی اداره سیده تقدیم ایتلگن.

خوش، اوشبو کتابچه افغانستانده گی جنگرلرده اشتراک ایته یاتگن طرفلر اعتبارینی اوزیگه قره ته آله دی می؟ بو سوال بیلن بیز افغانستان مستقل انسان حقلری سقلش کمیسیونی کمیشنری وحید الدین ارغون جنابلریگه مراجعت قیلدیک.

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди