اوزبیکستان لیک قاچقینلر مهاجرلر می و یا مجاهدلر؟

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

مرکزی آسیا خصوصا اوزبیکستاندن طورفه سببلر بیلن ترکیه گه کیلگن مهاجر بولیب کیله یاتگنلر بویچه بیرار بیر رسمی معلومات یوق