مدافعه وزیرلیگی: ایکینچی دورگی سیلاونینگ امنیتی تامین لنه دی

افغانستان مدافعه وزیرلیگی رسمی لری امنیتی کوچلری ایکینچی دورگی جمهور رئیس لیک سیلاو نینگ خوف سیزلیگی نی تامین لشگه قادرایکنلریدن خبربیرگن. مدافعه وزیری بسم الله محمدی ایچکی ایشلروزیرلیگی و ملی خوف سیزلیک اداره سی امنیتی وضعیت نی کوریب چیقه یاتگن لرینی معلوم قیلدی.

شونینگ دیک بو اداره لرکیلگوسی ایکی هفته ده بونینگ نتیجه سینی سیلاو کمیسیونی بیلن اورته گه قویه دی.

عین حالده سیلاونی کوزه ته دیگن ملی تشکیلات لرگه کوره ایکینچی دور سیلاوی امنیتی معما سبب اهالی نینگ اشتراک ایتیش میزانی اوتگن سیلاوگه نسبتن آزراق بوله دی.

افغانستان سیلاولرکمیسیونی تمانیدن سیلاونینگ ایکینچی دوری ده امنیت نی تامین لش باره سیده بیلدیریلگن تشویشلر آرتیدن بوگون افغانستان مدافعه وزیرلیگی بوجریان نی امنیتی نی تامین لشگه قادرایکن لیگیدن خبر بیردی.

افغانستان مدافعه وزیری بسم الله محمدی سیلاو نینگ ایکینچی دوری امنیتی نی تامین لش خصوصیده بوگون یولگه قوییلگن ییغینده اوتگن دوردیک بوسیلاوهم امنیتی نی تامین له نیشی ممکن لیگی نی تاکیدله دی."مین افغانستان خلقی وافغانستان دولتی گه، افغان امنیتی کوچلری سیلاوده توله تیارگرلیک لری بولگنی باره سیده ایشانچ بیره من، سیلاو اهالی ودولت نینگ کته یوتوغی حسابلنه دی، سیلاو مملکتی میزده مهم بیر شرایطده اوتکزیله دی خوف سیزلیگی نی تامین له یمیز" دییدی افغانستان مدافعه وزیری بسم الله محمدی

محمدی جنابلری سیلاوایکینچی دورگه کیتیش احتمالی تخمین ایتیلگنی سبب آلدین دن امنیت نی تامین لش اوچون ریجه توزگن لرینی معلوم قیلدی.

مدافعه وزیری نینگ ایتیشیچه امنیتی اداره لرایکی هفته گه قدر اوز تیکشیروولریدن چیقرگن خلاصه نی سیلاو کمیسیونی بیلن شریک قیله دی.

بوندن آلدین افغانسنتان سیلاو کمیسیونی ناتینچلیکرنی بو جریان اوچون کته توسیق دیب وبو کمیسیون سوزچیسی بوگون 15ولایت نینگ تورلی منطقه لری نی امنیتی تامین لشگه احتیاج بارلیگی نی تیل گه آلدی.

حالبوکی سیلاونی کوزه ته دیگن 5ملی تشکیلات کیلگوسی سیلاوده اوتگن سیلاوگه قره گنده ایریم قیین چیلیک لر بوجمله دن ناتینچلیک لر سبب اهالی آزسانده اشتراک ایته دی.

بوخصوصده تیفا یا افغانستان شفاف سیلاو تشکیلاتی نینگ مسوولی نعیم ایوب زاده "معلوم بولیشیچه، حاضرگی وضعیتگه قره گنده، سیلاوایکی کیشی آره سیده بولیب اوته دی، امنیتی معما تشویشلنرلی بیر مساله ینه بیری هم ایش موسومی همه ایش بیلن بولیب قاله دی شونینگ اوچون آلدینگی سیلاوگه نسبتن بوگل اهالی آزراق اشتراک ایته دی" دییدی ایوب زاده جنابلری

بو گروه افغان امنیتی کوچلری خوف سیزلیک نی تامین لشلری یانیده آواز بیروچی لر، کوزه تووچی لر، خبرنگارلر وکمیسیون خادم لری بیلن یخشی معامله قیلیش لری باره سیده امید قیلماقده لر.

شونینگ دیک بو تشکیلات اوتگن سیلاوده قلابلیک لرگه قوللری بارلیک که عیب لنگن کمیسیون نینگ 3000دن آرتیق خادمی اورنیده تعهدلی ومناسب کیشی لرنی مدنی جماعه چیلیک وسیلاونی کوزه ته دیگن تشکیلات لر نینگ مصلحتی بیلن ایشگه آلینیشی نی طلب قیلگن.

سیلاونی کوزته دیگن بو تشکیلات لرکیلگوسی سیلاوگه اهالی ایشانچی آشیب اعتبارلی بولیش اوچون کمیسیوندن سیلاو نتیجه لری بو جریان موضوع لری اوز مدتی ده بجریلیب و اعلان ایتیلیشی نی سوره گن.