ولایت کینگش سیلاونتیجه لری اعلان ایتیلیشی کیچیکتیریلدی

Image copyright AP

افغانستان ولایت کینگش سیلاوی نینگ دستلبکی نتیجه لری کمیسیون تمانیدن قیته کوریب چیقیلیشی اوچون بوگون اعلان ایتیلمه گن.

افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی گه کوره ولایت کینگش سیلاونتیجه لری ایشی بیتیب نیچه کونده اعلان ایتیلیشی ممکن.

عین حالده بو کمیسیون ایکینچی دورجمهور رئیس لیک سیلاوی بولیب اوتیشی اوچون کیره کلی اوسکونه اسباب نی ولایت لرگه جونیش جریانی باشلنگی نی معلوم قیلدی.

سیلاوقانونی نظرده توتیلگنده ولایت کینگش سیلاوی نینگ دستلبکی نتیجه لری بوگون اعلان ایتیلیشی کوتیلردی.بیراق بوگون اعلان ایتیلمه دی.

افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی مملکت بویلب ولایت کینگش سیلاونتیجه لریگه عاید ایشلرتوگه گنی نی معلوم قیلدی.

اما ولایت کینگش سیلاونتیجه لری نینگ اعلان ایتیش مساله سی آرتگه قالیشیگه هیچ بیرنامزدحقوقی کویمسلیگی اوچون بوکمیسیون تمانیدن سیلاونتیجه لری قیته کوزدن کیچیریش لری نی سبب قیلیب کورستدی .بوحقده بو کمیسیون سوزچیسی نورمحمد نور"ایشلر بیتگن، بوگون کمیسیون اعلان ایتیشی کوتیلردی، بو مساله ینه هم قیته کوریب چیقیلیشی لازم، هیچ کیم حق کویمسلیگی اوچون کمیسیون نینگ برچه اعضالرینی قاندیریش لازم، نهایتده بیرنیچه کونده یا تیز آره ده اعلان ایتییلشی ممکن" دییدی نورجنابلری

شونینگ دیک افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی 34ولایت نینگ ولایت گینگش سیلاو نتیجه لری نی مطبوعات انجمنی آرقه لی بیرمه- بیرمه اعلان ایتیلمسلیگی نی معلوم قیلدی. بونینگ نتیجه لری قیسقه موضوع قیلینیب ومطبوعات انجمنی آرقه لی اعلان ایتیله دی وقالگنی ایسه کمیسیون ویبساتیده نشر ایتیلیشی ممکن لیگی باره سیده بیلدیردی.

بوندن آلدین جمهور رئیسلیک وولایت کینگش سیلاویده یوزلب قلابلیک یوزبیرگنی باره سیده شکایت قیلینگن ایدی. بوشکایت لردن کوپراغی ولایت کینگشی گه قره تیلگن ایدی.

عین حالده سیلاولر مستقل کمیسیونی سوزچیسی نورمحمد نورسیلاوگه عایداوسکونه اسباب لر نی ولایت لرگه ییتکزیش بیریش جریانی باشلگنی دن خبر بیردی."بیزنینگ هیچ قنده ی قیین چیلیگیمیزیوق، کمیسیون تاماندن ایکینچی دوراوچون کیره ک بوله دیگن برچه اوسکونه اسباب لر مهیا ایتیلگن، کمیسیون جدولی گه قره ب ایشلرنی آلغه آلیب باره میز" دییدی سیلاولر مستقل کمیسیونی سوزچیسی نورمحمد نور

بوکمیسیون سوزچیسی امنیتی مساله لرسبب بواوسکونه اسباب لردن قیسی ولایت لرگه ییتیب بارگن و قنچه سی جونه تیلگنی باره سیده معلومات بیریشدن باش تارتدی.

بولیب اوتگن سیلاوده مملکت بویلب قریب 17000آوازبیریش محل آچیلگن ایدی. بیراق بوگل کمیسیون تمانیدن قریب 24000محل گه کوپه یتیریلیشی خصوصیده قراری آلینگن.

شونینگ دیک سیلاولر مستقل کمیسیونی گه کوره ایکینچی دورجمهور رئیسلیک سیلاوی 18میلیون دالر اطرافیده خرجت کوتریب وشونگه قوشیمچه بوگل اوچون قریب 15میلیون آواز ورقی هم چاپ ایتیلگن.

بولیب اوتگن سیلاوده آواز ورقلری سیلاومرکزلریگه آز یوباریلگنی سبب کوپلب شکایت بیلن بیرگه بولگندی.

جمهور رئیس لیک سیلاوآلدی ترغیبات ایشلری بیرینچی جوزا دن ییگیرمه بیرینچی جوزا آیی گچه دوام ایته دی.

ایکینچی دور جمهورسیلاوی ییگیرمه تورتینچی جوزا ده عبدالله عبداالله واشرف غنی احمدزی لر اورته سیده بولیب اوته دی.

16حمل بولیب اوتگن جمهور رئیسلیک سیلاویده 8کیشی و ولایت کینگش سیلاویده هم 3000کیشی اطرافیده اوزینی نامزدقیلگن ایدی. بوندن 458کیشی بوکینگش گه اعضابولیشی ممکن،96اعضاسی نی هم عیاللرقتلمی تشکیل بیره دی.