ایچکی ایشلروزیری: بوگلگی جمهوررئیس لیک سیلاوی کوپراق تهدیدلرگه اوچره شی ممکن

Image copyright MOI

افغانستان ایچکی ایشلروزیری گه کوره جمهوررئیس لیک سیلاوی نینگ ایکینچی دوریده امنیتی معما لر کوپراق بولیب ودولت مخالف لری بوجریانی ایزدن چیقریش اوچون اورینیش لری ممکن.

عین حالده سیلاوکمیسیونی حکومت آدملری بوجریانگه اوزمستقل لیک لرینی سقلب قالیش لرینی سوره گن.

مسوول اداره لر اوتگن دورگی سیلاو نی موفقیت بیلن بولیب اوتیشی گه امنیتی کوچلر وخلق ارا کوچلرآره سیده یقین همکارلیک بولگنی نی اساسی سبب دیب ایتماقده لر.

افغانستان ایچکی ایشلر وزیری محمد عمرداوود زی گه کوره ایکینچی دورده تهدیدلرمیزانی بیرینچی دورگه قره گنده کوپ راق بولیشی ممکن. "بودورگی سیلاوده بولیب اوتگن سیلاوگه نسبتن معمالروتهدیدلرکوپ بولیشی ممکن، دشمنیمیزعقده بیلن معامله کورسه تیشی ممکن. چونکی اوتگن دور شکست ییدی، بودورضربه ییتکزیشگه اورینه دی" دییدی ایچکی ایشلر وزیری محمد عمر داوودزی

بولیب اوتگن سیلاوده خوف سیزلیک تهدیدلری یانیده امنیتی کوچلرنینگ بو جریانگه اره لشگنی هم جدی تنقیدلرگه سبب بولگن ایدی.

سیلاولر مستقل کمیسیونی رئیسی یوسف نورستانی خوف سیزلیک اداره لریدن بودورگی سیلاوگه امنیتی رسمی لر اره لشیشی آلدینی آلیش لرینی سوره دی."بیزاوچ مینگ نفرنی ایشدن آلدیک، ایریم قوماندانلرهم بوجریانگه اره لشدی، اوز مسوولیت لرینی کونگیل ده گی بجره مه دیلر، تهدید آستیده بولگن ایریم منطقه لرده سان لری آز لیگی سبب مخالف لر خوفی دن آوازصندوقلرینی اوشه محل گه سنه مه ی، تومن مرکزیگه آلیب کیلیب قرانغوده یا بیرکون کیین سنه گن لر، بومساله لربیرینچی دورگی سیلاوشفاف لیگی گه خلل ییتکزدی، بوخصوصیده نامزدلر شکایت قیلیش حقلی" دییدی نورستانی جنابلری

بوطلب گه جوابن ایچکی ایشلر وزیری اوتگن سیلاودن یخشی تجربه آلگن لری سبب امنیتی کوچلری نینگ بوجریانگه اره لش لریگه رخصت بیریلمسلیگینی نی تاکیدله دی. شونگه قره مسدن او امنیتی کوچلربوجریانگه اره لشگن حاللری آزلیگی نی هم تیل گه آلدی

ایکینچی دورسیلاوی نی اوتکزیش اوچون سیلاوکمیسیونی وامنیتی کوچلرتیارگرلیک کوره یاتگن بیرچاغده، آلدینده تورگن ایکی نامزدهم سیلاوترغیبات کمپاین لرینی باشلشگه حاضرلنماقده لر

بوایکی نامزدگه قوشیلیش جریانی دوام ایتیماقده بوگون جمهور رئیسلیک نامزدلردن داوود سلطان زوی اشرف غنی احمدی زی دن اوزحمایتی نی اعلان ایتگن وکرزی عایله اعضالریدن جمیل کرزی هم عبدالله عبدالله دن اوزحمایتی نی بیلدیرگن.

باشقه تاماندن افغانستان سیلاوشکایت لرکمیسیونی ولایت کینگش نامزدلری تاماندن ولایت کینگش سیلاوی نینگ دستلبکی نتیجه لری باره سیده حاضرگه قدربوکمیسیونگه قریب 300شکایت ییتیب کیلگنیدن خبر بیردی.

بوکمیسیون سوزچیسی نادر محسنی نینگ معلوم قیلیشیچه بوکمیسیونگه کوپ سانده نامزدلرشکایت قیلگنی اوچون شکایت مدتی ینه 24ساعت گه اوزه یتیریلگن."ولایت کینگشی نینگ دستلبکی نتیجه لریگه عاید قیلینه دیگن شکایت لرنی ایرته توش ساعت12 گچه آله میز، شکایت لرمیزانی آشیشی ممکن، محلی اداره لریمیز حاضرهم شکایت قیلیش اوچون کیلگن ولایت کینگش نامزدلریدن گوجوم، حاضرگه قدرییتیب کیلگن شکایت لرسانی قریب 300شکایت بولگن" دییدی سیلاوشکایت کمیسیونی سوزچیسی نادر محسنی

ولایت کینگش نامزدلری تمانیدن بیلدیریلگن اعتراض لر آوازمیزانی باره سیده بولگن.

بواعتراض لرنینگ اکثریتی سیلاولرمستقل کمیسیونیگه قره تیلگن، سیلاوشکایت لرکمیسیونی گه کوره نامزدلرشکایتی کمیسیون تاماندن دستلبکی نتیجه لرده آلگن آوازلری تولیق حسابگه آلینمه گنی باره سیده بولگن.

کمیسیونگه کوره بیریلگن شکایت لردن کوپراغی هرات، ننگرهار، کابل و بغلان ولایتلریگه تیگیشلی بولگن.

بو کمیسیون سوزچیسی نادر محسنی بوشکایت لروسیلاوجریانیده گی قانون بوزرلیک لرگه عایدشکایت لرنی کیلگوسی کونلرده آچیق روشده تیکشیریش ایشنی باشلشلرینی معلوم قیلدی.

ولایت کینگش سیلاویگه عایدقانون بوزرلیک لرسانی 1393شکایت بولگن.

ولایت کینگش سیلاوی نینگ دستلبکی نتیجه لری اوز مدتی دن اوچ کون کیچیکتیریلیب سه شنبه کونی اعلان ایتیلدی.