مزارشریفده بی بی سی درامه سی نشانلندی

Image caption بی بی سی رادیو سی نینگ ینگی اوی ینگی حیات درامه برنامه سی نینگ 20 ییللیگی نشانلنگن.

بی بی سی رادیو سی نینگ ینگی اوی ینگی حیات درامه برنامه سی نینگ 20 ییللیگی نشانلنگن. بو برنامه افغانستان تعلیمی موسسه سی تمانیدن تیارلنیب، بی بی سی دن نشر ایتیله دی. نشانلش مراسمیده قتنشگنلر بو برنامه توخته تیلمه ی، نشر ایتیلیشی نی طلب قیلیشگن. بو برنامه بوندن ییگیرمه ییل مقدم بی بی سی رادیو سیدن نشر ایتیلدی. ینگی اوی ینگی حیات، یاهم خانه نو، زنده گی نو افغانلرنینگ مهاجرت دوریده پاکستان نینگ پشاور شهریده تیارلنیب، بی بی سی دن نشر ایتیلردی، اما کیینگی ییللر او ییردن کابلگه اوتکزیلدی. خورجین بنجاره، پرده اسرار، یک قصر هزار دریچه وطلا درخاک برنامه لری هم تیارلنیب، خانه نو، زنده گی نو دستوریگه قوشیمچه قیلینگن و بو برنامه نی باییتیشده یاردم کورستگن، دییدی خانه نو، زنده گی برنامه سی نینگ فارس بولیمی یازووچیسی منصور نسیمی:"افغانستان تعلیمی موسسه سی نینگ اساس و تهدابی نی خانه نو زنده گی درامه سی تشکیل بیره دی. بونگه قوشیمچه بیرقطار تعلیمی برنامه لر جمله دن جهان ما، آینده ی ما برنامه سی هم نشر ایتیله باشله دی. صدای آبادی، صحت و مردم و طلا درخاک برنامه لری هم مردم نینگ ضرورتلری اساسیده نشر ایتیلماقده و بولر خانه نو، زنده گی نو درامه برنامه سیگه قوت بغیشله دی". بو برنامه ده عمومآ افغانستان لیک عایله لرنینگ تورموش وضعیتی و موجود معمالرنی برطرف قیلیش شیوه لری عکس ایتدیریلگن و تینگلاوچیلرنینگ دقتیتنی اوزیگه جلب ایتگن. برنامه آرقه لی اهالی نینگ کوپلب معمالری برطرف ایتیله دی و مردم بوندن قطار مهم موضوعلرنی اورگنه دی، دییدی مزارشریف مدنی فعاللریدن بیری استاد شریف:"بونینگ دوام ایتدیریلیشیگه امیدوارمن. یاش استعدادلر قبول قیلینسه، جماعه ده گی موجود معمالر شو طریقدن حل ایتیلیشی ممکن". خانه نو زنده گی نو درامه سیده اکثرآ عایله ده گی معمالر و حل یوللری عکس ایتدیریله دی و خاتین قیزلرنینگ تورموش حیاتلری رواجلنیشی گه تاثیر اوتکزیشی ممکنلیگی ایتیله دی. ایتیلیشیچه، خانه نو زنده گی برنامه سی نینگ اکثر تینگلاوچیلرینی قیشلاق اهلی تشکیل بیره دی.