"همه برماغیمنی کیسیب تشلشسه هم آواز بیرشدن قیتمیمن"

نامعلوم قورالی شخص لر هرات ولایتی نینگ کشک رباط سنگی تومنیده بوندن بیرکون اول جمهور رئیس لیک سیلاو لریده آواز بیرگن اون بیر کیشی نینگ برماقینی کیسگن.

بو شخص لر آواز بیرشدن سونگ اویلریگه قیته یاتگن بیر پیت قوراللی طالبان تمانیدن قولگه کیرتلگن.

بوشخص لردن بیریگه کوره طالبان اولرنی باشقه بیر قیشلاققه آلیب کیتیب او ییرده برماق لرینی کیسگنلر.

"آواز بیریب اوی لر میزگه قره ب کیله یاتگان بیر پیت قشلاق نی بیرچکه سیده طالب لر بیزلرنی توختتدی. اوند کیین ایسه بیزلرنی تگاب کشک قشلاقی ده آلیب باریب شغی محله سیده برماق لری میزنی کیسدی لر. توش دن سونگ ساعت تورتته بیز نی قیته آزاد ایتدیلر. بیز هم بیزهم توغری کسل خانه گه کلدیک." دیب ایتدی برماقی کیسلگن شخص لردنب یری.

اکثریتی کیکسه کیش لر دن عبارت بولگن بو شخص لرینه هم سیلاو یولگه قوییلسه بیز قیته- قیته آواز بیره میز دیب تاکید لیدی.

بو شخص لر حاضر هرات مرکزی کسلخانه سیده دوا لنماقده و ساغلیق وضعیت لرنینگ یخشی بولگنینی شفا کار لر معلوم قیلگن .

طالبان قورقیشیدن اسم لرینی آشکار ایتمه گن بو شخص لر ، طالبان اولر، جمهور رئیس لیک سیلاو لریده قتنشگن شخص لرنینگ برماق لرینی کیسیش بیلن آگاه لنترگنینی ایتدی .

بیراق حاضرگه چه طالبان قوراللی لری هرات ولایتیده روی بیرگن بو حادثه حقیده هیچ قندی فکر بیلدرمه گن .

طالبان بوندن اول اهالیدن جمهور رئیس لیک سیلاو لریده قتنشمسلیک لرینی طلب قیلیب سیلاو لر مرکز لرینی هجوم آستیگه الیش لرینی تهدید قیلیب کیلگن ایدی.

بیش ییل اول یولگه قوییلگن جمهور رئیس لیک سیلاویده اشتراک ایتگن بیرنفر نینگ برماقینی طالبان کیسگن ایدی. عینی شخص جاری ییل سیلاو لرده قتنه شیب آواز بیرگنینی ایتگن .