کابلده یوزلب تورگل کورگزمه سی یولگه قوییلدی

بوگون کابل شهریده ایلک بارگل کوزگرمه سی یولگه قوییلدی. بوندن مقصد گل سودا ساتیغی رواجله نیشی بولگن.

تورت کونلیک بوکورگزمه ده تربیه لنگن یوزلب تورگل کیلتیریب اهالی دقتینی اوزیگه جلب ایتگن.

بو شغل ایگه لری گل فارم لرینی ایجادایتیب گل تربیه لش لری اوچون حکومت کیره کلی جای اختیارلریگه قوییش لری باره سیده طلب قیلیشماقده لر.

بوکورگزمه گه 50گل فارمی ایگه سی کابل وننگرهار ولایتی دن اوزتربیه له گن گللرینی کورگزمه قویگن دیلر.

کسب ایگه لری نینگ اقتصاد بوییچه اویوشمه مسوولی عبدالسلام رحمانی بوگونگی گل کورگزمه سی نی یولگه قوییشدن مقصد بوشغل رواجله نیشی بولگن دییدی"قیین چیلیک کوپ همه سی نی بیر مرته گه ایتیب بولمه یدی، جایگه ایگه بولیش وقرضه بیریش اساسی احتیاج حسابلنه دی. بلدیه رئیسی امکانیتلریگه قره ب بوگون کوزگزمه اوچون پارکنی اختیاریمیزگه قویدی وکیله جکده کوپراق یاردم بیریشیگه امید قیله میز" دییدی رحمانی جنابلری

کوپ ییلردن بیری گل فارمی ایجاد ایتیب بوایش بیلن شغلله نیب کیلگن خانم پروین تربیه له گن 60تورگلینی بوکورگزمه آلیب کیلگن.

اوبوشغل درآمدی روزگاری گه یاردم بیره یاتگنی دن راضی "هه درآمد قولگه کیلتیره من، روزگاریم گه یاردم بیره دی، فقط اوزیم گل تربیه لش ایشی بیلن شغلله نه من، تورموش اورتاغیم کسل، 18ییلدن بیری بو ایش بیلن بند من. بوییرگه 60تورگل کیلتیرگن من، اینگ ارزان نرخی گلدانی بیلن 50 افغانی اینگ قیمتی هم 5000

افغا نی بولگن چیرایلی ایچکی وتشقی گللریم بار" دییدی گل فارمی ایشی بیلن شغلله نیب کیلگن بوآنه خان

حاضرگی کونده گل تربیه لب ساته دیگن لرنی اینگ کته قیین چیلیک لریدن بیری گل تربیه لش اوچون جای بولمسلیگی، اما شونگه قره مسدن بوکورگزمه بیلن ایشلری رواجله نیب کیتیشیگه امید قیلماقده لر."اسمیم سلطان محمد گل فروش لردن بیری من، بوگون اوز تربیه له گن گللریم نی کورگزمه قوییش اوچون آلیب کیلگن من، بوبیلن ایشیمیز رواجله نیشی گه امید قیله من، شونده ی کوزگرمه لرکوپراق اوتکزیلسه گل تربیه لش ایشی یخشی له نیشی ممکن" دییدی گل ساتووچیلردن بیری

کورگزمه کیلگن لردن بیری نی صحبتگه تارته من"آتیم آفتاب الدین، بوگورگزمه کیلدیم، رنگمه رنگ گللرنی کوردیم مینگه جوده یاقیب کیتدی، بیرقنچه گللرنی حیاتیمیده کورمه گندیم بیرنیچه تورینی کوریب نرخی نی سوره دیم، کیین ساتیب آله من" دییدی او

اما شونگه قره مسدن اهالی نینگ کته قسمی سوادسیزبولگنی باعث کوپچیلیک گل فایده سی باره سیده ییترلیچه معلومات گه ایگه ایمس، اماهربیرمحلده کوپ سانده گل ایکیلیشی انسان لرسلامت لیگی اوچون اوته مهم دیب تاکیدلنه دی."گل تربیه لشنی اهمیتی کوپ مهمی شوکی افلاس شهر هواسینی تازه له یدی؛ انساننی روحی جهتدن تینجلنتیره دی، عموما آلگنده گللرموجود بولگن محلده آدم اوزینی یخشی حس ایتیب ساغلیغی اوچون مهم" دییدی کابلیک لردن بیری

سونگی ییللرده مملکتده اینیقسه ییریک شهرلرده اهالی آره سیده گل پرورش قیلیب ساتیش اوتمیشگه نسبت کوپراق رواجلنگنی کوزه تیله دی. شو سبب لایدن گلدان توزه تیش شغلی هم جانلنگن. فرید 8ییلدن بیری گلدانسازلیک ایشی بیلن شغللنه دی اوبوگون بوکورگزمه گلدانلرینی آلیب کیلیشگن."گلدان بازاری یخشی، اما اوتگن ییللرگه نسبتن بوییل بازاری کونگیلده گی دیک ایمس، یخشی آلمه یدیلر، هردیزاینده گلدانیم بار، قیمتی 30افغانی دن توتیب 1500افغانی گچه "کابل بلدیه رئیسی بوگونگی کوزگزمه سوزگه چیقیب گل تربیه لب ساته دیگن لرگه شهرنوپارکیدن بیرقسمی نیگل لرینی کیلتیریب ساتیش اوچون اختیارلریگه قوییش باره سیده سوزبیردی.

گل تربیه لاوچیلر بیرساتیش جای نی طلب قیلمه یدیلر بلکی فارم قیلیب تربیه لش جایی بولیشی ایتماقده لر.