تانکرلر یانغینی اوچون تورت نفر قولگه آلیندی

Image copyright AP

افغانستان ایچکی ایشلروزیرلیگی کابل غربیده اوتگه تارتیلگن یوزلب نفت تشووچی تانکرلرده یوزبیرگن یانغین گه یاپشیتیریلگن ماین پارتله گنی بولگنیدن خبربیرگن.

شونینگ دیک بووزیرلیک تمانیدن بیرکون آلدین جونه تیلگن هیات تیکشیرووی آرتیدن پلیس تمانیدن تورت کیشی هم بومساله گه عیبله نیب قولگه آلینگن.

جمعه دن شنبه کونی گه اوترکیچه سی خصوصی نفت تشووچی تانکرلرتوخته تیلگن محلده پارتلش یوزبیریب بوتانکرلرنینگ یانیب کییتشیگه سبب بولگن ایدی.

ایچکی ایشلر وزیرلیگی تاماندن تانکرلرده قنده ی یانغین یوزبیرگنی نی انیقلش اوچون شنبه کونی یوبارگن هیات تیکشیرووی اساسیده بوحادثه ده 300گه یقین نفت تشووچی واسطه یانیب کیتگنی نی انیقلنگن.

عین حالده افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی گه کوره اوت سوندیرووچی گروه بو یانغین محلیده توخته تیلگن 120نفت تشووچی واسطه گه خساره ییتمسدن چیقریشگه موفق بولیشگن.

بووزیرلیک سوزچیسی صدیق صدیقی نینگ معلوم قیلیشیچه بوهیات تمانیدن آلیب باریلگن تیکشیرووده یانغین نینگ کیلیب چیقیشی گه یاپیشتیریلگن ماین پارتلب کیتگنی سبب بولگن."حاضرگچه یانغین قنده ی یوزبیرگنی هیات تمانیدن تیکشیریلگن، هیاتگه کوره بونگه مقناطیسی ماین سبب بولگن، کوپ راق معلومات قولگه کیلتیریش اوچون کوپراق تحقیققه احتیاج بار، تورت کیشی هم قولگه آلینگن، ماین قنده ی بوبیکت گه آلیب اوتیلگنی هیات تاماندن تیکشیریلماقده" دییدی صدیقی جنابلری

معلومات لرگه قره گنده بوتانکرلر خصوصی بیکتده بولیب بونینگ قوریقچی لری تمانیدن امنیتی نی تامین لنرایکن. بوهیات تیکشیرووی نتیجه سیده مذکور بیکت نینگ 4قوریقچی سی هم قولگه آلینگن.

بوتانکرلرده گی یوکلنگن نفت لرخصوصی شرکت لرتیگیشلی بولیب کابل دن قندهارولایتی گه ییتکزیلیشی کوتیلردی. اما نفت تشوچی تانکرلرایگه لری پلیس تمانیدن قندهارگه جونشگه رخصت بیریلمه گن شوسبب بوتانکرلرقریب 2آی بوییرده توختب قالیشگن.

اما ایچکی ایشلروزیرلیگی رسمی لری بوادعانی رد یا تصدیقله می بوباره ده هیات تیکشیریاتگنی نی معلوم قیله دی.

بویانغین ایسه شرکت ایگه لری گه یوزمینگلب دالرکته خساره ییتکزگن.

بومساله عادی کابل لیک لرنی هم خواطرلریگه سبب بولگن.

ایچکی ایشلروزیرلیگی کیله جکده بوکبی واقعه لرنینگ آلدینی آلیش اوچون چاره کوریله یاتگنینی معلوم قیله دی.

شونگه قره مسدن اوتمیشده هم کوپ حاللرده عصیانچی گروه لرناتوگه ییتکزیب بیره دیگن یانیلغی ماده تشووچی واسطه لرنی قوشنی پاکستان یولی وقندهاروکابل شاه یولیده هجومگه توتیب کیلگن ایدیلر.

اماصدیقی جنابلری بوشاه یول نینگ خوف سیزلیگی سونگی 3آیده یخشی لشگن لیگی نی تیلگه آله دی.

حادثه یوزبیریشی آرتیدن طالبان گروهی بوحادثه مسوولیتی نی اوزبویین لریگه آلگن ایدیلر.