یوناما: عادی اهالی تلفاتی 24فایزآشگن

بیرلشگن ملت لرتشکیلاتی افغانستانده گی عادی اهالی تلفاتی میلادی 2014 ییل نینگ یرمیده اوتگن ییل نینگ عین مدتی بیلن شالیشتیریب قره گنده 24فایز آشگن لیگی باره سیده خبر بیرگن.بوتشکیلات گزارشیده عادی اهالی تلفاتی آرتگنی نی خوف لی دیب بونگه عصیانچی لر ودولت طرفدارلری نی مسوول دیب ایتگن.

بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی بوتلفات نینگ 74فایزیگه عصیانچی گروه لر و9فایزیگه هم دولت طرفدارلرینی مسوول بیلگن.

بوگزارشده عادی اهالی دن قریب 5مینگ کیشی اولیب یاره لنگنی قید ایتیلیب بوندن 1500دن آرتیغی هلاک بولیب و3000آرتیغی هم تن جراجتی آلیشگن.

افغانستانده گی بیرلشگن ملت لرتشکیلاتی نینگ انسان حق لری بوییچه مسوولی جورت گنیان گه کوره تینچ فقرا حیات کیچیره یاتگن محللرده زمینی جنگ لرتارتیلگنی عادی اهالی بوجمله دن عیاللروباله لرتلفاتی نینگ آشیشیگه سبب بولگن."یوناما عادی اهالی نینگ 74فایز تلفاتی گه دولت مخالف لری، 9فایزیگه دولت طرفدارلری 8فایزیگه دولت کوچلری وبیرفایزیگه هم خلق ارا کوچلرمسوول دیب بیله دی. عادی اهالی تلفاتی نینگ 12 فایزی زمینی اوروشده بولیب بونینگ فایزی قنچه لیگی گروه لرگه نسبت بیریلمه گن وبیزلرایکی سی نی هم بونگه مسوول بیله میز"

شونینگ دیک بوگزارشده کیلیشیچه قریب 150عیال هلاک بولیب و300گه یقین هم تن جراحتی آلیشگن. و300گه یقین باله اولیب و700دن آشه باله هم یره لنگن.

بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی گزارشیده خارجی لر قرارگاه لریاپیلیشی، تینچ اهالی یشه یاتگن محللرگه اوروش آلیب کیلینگنی بیلن توغریدن توغری باغلیق دیب معلوم قیلینگن.

اوتگن ییللر اوزاق حدودلرده خارجی کوچلرتمانیدن برپا ایتیلگن قرارگاه لرجنگرلرنی اهالی استقامت قیله دیگن محللرگه فعالیت قیلیشگه توسیق بولیب تورگنی بوگزارشده قید ایتلیگن.

بیرلشگن ملت لرتشکیلاتی گه کوره پارتلاوچی ماده عادی اهالی تلفاتی نینگ ایکینچی عاملی حسابلنه دی.

شونینگ دیک اوچینچی عامل هم انتحاری هجوم قربان لری بولگن بوایسه اوتگن ییلگه نسبتن 7فایزکمه یگن.

بیرلشگن ملت لرتشکیلاتی میلادی 2009ییلدن بویان افغانستانده دوام ایته یاتگن جنگده گی عادی اهالی تلفات سانی نی حجتلشتیریب کیلماقده.

بو تشکیلات نشر ایتگن بوگزارشیده اوشه ییلدن کیین حاضرگه قدر 14000تینچ فقرا اوزجانی نی قولدن بیریب ومینگلب کیشی هم تن جراحتی آلیشگن.