جان کری کرزی وایکی نامزد بیلن اوچره شدی

Image copyright arg

امریکا تشقی ایشلر وزیری جان کری سیلاوجریانی باره سیده یوزه گه چیققن جنجالنی حل ایتیش مقصدیده کابل گه سفرقیلیب حامد و ایکینچی دورجهموررییسلیک سیلاونامزدلری عبدالله عبدالله واشرف غنی احمد زی لربیلن اوچره شیب صحبت لشگن.

کابل گه ییتیب کیلگن کری گه کوره بووضعیت قدرت باشقه کیشی اوتیب اقتدارلی دولت ایجاد ایتیلیشی نی خوف گه سالگن وبومملکت رهبرلریدن سیلاواعتبارینی کفالت لش اوچون آوازلرنینگ تیکشیریلیشیگه جدی اعتباربیریشلرینی طلب قیلگن.

حاضرگه قدر کری نینگ ایکی نامزد بیلن اوچره شووی باره سیده گی تفصیلات اعلان ایتیلمه گن اما ایکلله تیم سوزچی لری بو اچره شوونی بی بی سی بیلن بولگن صحبت لریده ایجابی دیب بهاله گن لر.

بوخصوصده بولگن اوچره شووینه هم دوام ایتیشی کوتیله دی.

افغانستان جمهور رئیسی نینگ سوزچیسی ایمل فیضی هم بوگون ایرته لب بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی کری بیلن بولگن اوچره شووی ده بومعما نی حل ایتیش اوچون قانونی اداره لر وایکله نامزدکیلیشووی اساسیده قبول قیلیشی باره سیده تاکیدله گن.

شونینگ دیک او بواوچره شووده آلدین انیقلنگن تاریخده یعنی 11اسد ده بومملکت نینگ سیاسی حاکمیتی ینگی سیلنگن جمهور رئیسگه اوتیشی ممکن لیگی باره سیده تاکیدله گن.

بیرلشگن ملت لرتکلیف لری

· 595آوازدن کوپراق برچه محل لرتیکشیریلیشی· ایرکک لر باشقرگن عیاللرآواز بیره دیگن برچه محللر نینگ تیکشیریلیشی· ایرکک لر رای محاللریدن آز بولگن عیاللر رای محللریده آوازلر کوپ بولگنی تیکشیریلیشی.· هرایککی نامزد بیری گه یوز ، ایککی یوز شونینگدیک کامل رای صندوقلرگه توکیلگن بولسه اوشبو محللری رایلری تیکشیریلیش.· · ایکینچی باسقیچده گی برچه آوازبیریش مرکزلرنینگ محللری آشیشی تیکشیریلیشی

افغانستان جمهور رئیس سوزچیسی گه کوره بواوچره شووده سیلاوگه عایدمساله لروبیرلشگن ملت لر تشکیلاتی تکلیفی وسیلاونامزدلری نینگ فکروملاحظه لری محاکمه ایتیلگن.

فیضی جنابلری کیلگوسی حکومت توزیلیشی اتفاق توزیش اساسیده بولیش لایحه فکری وعبدالله تمانیدن سیلاوده یوزه گه چیققن جنجل دنیا هم جمعیت مملکت لری تمانیدن حل ایتیلمه گن تقدیرده حکومت اعلان قیلیشی باره سیده سواللرگه جواب بیریش دن باش تارتدی.

افغانستانده گی بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی نینگ مخصوص وکیلی اوتگن کونی دولت رسمی لری، قضا اداره لری وسیلاولرمستقل کمیسیونی ییغینیده قتنه شیب 8000آوازصندوقی تیکشیریلیش تکلیفی نی ایلگری سوردی. بو تکلیف قبول قیلینیشی بیلن جمهور رئیس لیک سیلاوی گه عایدقریب 43فایزآواز تیکشیریلیب قیته سنه له دی.

کابلده گی امریکا ایلچی خانه سی جان کری بیلن یان کوبیش اوچره شگنی باره سیده خبر بیرگن.