سپنتا: افغانستان بحرانگه دوچ کیلیش عرفه سیده ایدی

افغانستان ملی خوف سیزلیگی مصلحتچیسی دادفراسپنتا کابلده گی ییغینده سیلاوگه عاید یوزه گه چیققن معما سبب بحرانگه یوزتوتگن مملکتنی بو وضعیت دن چیقریش اوچون ملی بیردملیک حکومتی نینگ توزیلیش لایحه سی ایلگری سوریلگنی باره سیده آچیقلیک بیرگن.

بوییغین تیلی کاناللرآرقه لی جانلی روشده ترقه تیلیب وسوزگه چیققن لرملی بیردملیک حکومتی قوریلیشیدن مقصدنیمه بولگنی باره سیده توخته لیب اوتدیلر.

سپنتا جنابلری گه کوره دموکراتیک اداره لرنینگ ایجاد ایتیشدن مقصد، کوپچیلیک ملت استقامت قیله دیگن، برقرارافغانستاننی کفالتلش بولگن. بواداره لرایش بیرمه گن تقدیرده دموکراتیک یولنی ایزلش لازم.

افغانستان ملی خوف سیزلیک کینگشی مصلحتچیسی گه کوره افغانستان نینگ ایکینچی باسقیچ سیلاوی بولیب اوتیشی دن کیین بوجریان اعتباری کوپچیلیک فکریده سوال آستیده قالگن ایدی. وخلق نینگ یرمی ریجه لشتیریلگن قلابلیک وساخته کارلیک سیلاوبولگنی نی تیلگه آلردیلر.

سپنتا جنابلری بومساله اهالی اعتراضلرنی آشیریب بونی آلدینی آلیش قیین دیب ایته دی.

کوریلیشیچه اسپنتا نینگ بوصحبتی عبدالله عبدالله واشرف غنی احمد زی اورته سیده بولیب اوتگن سیلاو بولیب بوجریانده ایکلله سی هم غلبه قازانگنلری باره سیده ادعا قیلیشگندیلر.

اعلان ایتیلگن دستلبکی نتیجه ده اشرف غنی احمدزی آلدینده تورگنی معلوم قیلیندی. دستلبکی نتیجه عبدالله عبدالله تاماندن قبول قیلینمی مملکت بحرانگه یوزتوتدی. شو آره ده امریکا تشقی ایشلروزیری جان کیری کابلگه سفر قیلیب ایکی نامزد بیلن اوچره شدی، نتیجه ده ایکی نامزدملی بیردملیک حکومتی نی تشکیل بیریشگه قرارقبول قیلیش لری باره سیده کیلیشیب آلیشیگه یول آچیلدی.

حاضرده ایکلله نامزد سیلاوایکینچی باسقیچ آوازلری تیکشیریلگندن کیین افغانستان جمهور رئیسی اعلان ایتیلگن تقدیرده قبول قیلیش لری باره سیده کیلیشگن لر.

افغانستان ملی امنیت مصلحتچیسی نینگ بیلیدیریشیچه بونده ی وضعیت یوزه گه چیقیشی افغانستاننی بحران ساری آلیب کیلمسدی، اگر نتیجه اعلان هم ایتیلسه قبول قیلینردی، اما بونده حالت افغانستان شرایطی گه ماس کیلمسدی.

او بحران دوام ایتگن تقدیرده مملکت عصیانگرلیک و ترورچیلیک فعالیت لری گه کوپراق گواه بولیشی نی تاکیدله دی.

اسپنتا جنابلری گه کوره ایجاد ایتیله دیگن ملی بردملیک حکومتی بومعناده ایمس سیلاوکمیسیون لری تاماندن جمهور رئیس اعلان بوله دیگن شخص هرنرسه خواه لسه اونی بجرسه بلکی کیلگوسی حکومت توزیلیشیده ایکی سیاسی تیم حصه قوشیشی لازم.

سپنتا نینگ ایتیشیچه: ملی بیردملیک حکومتی بوایکی گروه دن عبارت، وهرقنده ی ضدیت لربوجمله دن بوقومدن کوپ بولسین وینه بیر قوم دن آز بولسین یا ملی بیردملیک حکومتی دن گروه لردن بیرینی چیتله تیش توغری سیاست بولمی، بومملکتنی بو احوالدن قوتقزه آلمه یدی.

اما عدالت لی وایرکین سیلاوتشکیلاتی مسوولی نادر نادری ملی بیردملیک حکومت لایحه سی نی تنقیدلب بوحکومت ایجاد ایتیلیشی دموکراتیک اداره لرنی سوال آستیگه قوییشی نی تیلگه آلدی.