ایکی نامزدکیلیشیب آلگنی آرتیدن آوازلرنی تیکشیریش جریانی تیزلشتیریلگن

Image copyright f

افغانستان جمهمور رئیسلیک سیلاو نینگ ایکی نامزدی کیلیشیووی آرتیدن آوازلرنی تیکشیریش جریانی جدلشگن. بوکیلیشووایسه امریکا تشقی ایشلروزیری جان کری حضوریده ایریشیلدی.

ایکلله نامزد کابل گه تشریف کیلتیرگن امریکا تشقی ایشلروزیر جان کرزی حضوریده جاری آی اخیریگچه آوازلرنی تیکشیریش جریانی نهایه تاپیشیگه سوزبیرگن بیریب وقسم یاد مراسمی نی یولگه قوییلیش باره سیده کیلیشدیلر.

حاضرگه قدربیریلگن 8میلیون آوازدن 25فایز اطرافیده کوریب چیقیلگن.

بوندن اوچ هفته آلدین آوازلرنی تیکشیریلیشی باشلنگن جریان ایکی نامزد آره سیده یوزه گه چیققن جنجللر سبب 4تورت مرته توختیلدی، بوندن تشقری ایکی تیم نظارتچی لری هم بیر- بیرلرینی هم مشتلشگن لیک لری خبر قیلینگندی.

سیلاونینگ بوضعیتدن چیقریش اوچون امریکاتشقی ایشلروزیری جان کیری کابل گه سفرقیلیب ایکی نامزدبیلن اوچره شدی، اونینگ حضوریده بولیب اوتگن خبری انجمنده ایکی نامزد آوازلرنی تیزراق تیکشیریلیب وایکی تیم کیلگوسی ملی بیردملیک حکومتی نی قوریشگه کیلیشگنلری باره سیده سوزبیردیلر.

ایکی نامزد کیلیشیووآرتیدن آوازلرنی تیکشیریش جریانی کونگیلده گی دیک آلغه بارماقده.

بوحقده اشرف غنی احمد زی سیلاوی تیمی مسوولریدن گلاب منگل"کلیشیلگندن کیین جنجنل گه سبب بوله دیگن کیچیک گپ لرنی ییغیب قویدیک، بونگه وقت هدر کیتردی، بوگونگه هیچ قنده ی جنجل یوزه گه چیقمه دی، کوترینگی روح و صمیمی لیکده تیکیشریش جریانی نی ایکی تیم دوام ایتدیردیک"

ایکی نامزد کیلیشیووی اساسیده تیکشیریش جریانی جاری میلادی آی اخیریگچه یکون تاپیشی کیره ک.

سیلاولر مستقل کمیسیونی گه کوره بوجریان اوز وقتیده یکون تاپیشی اوچون بار امکانیت لریدن فایدلنه دیلر. بوحقده بو کمیسیون سوزچیسی نورمحمد نور" سیلاولر مستقل کمیسیونی جریان نی تیزلشتیریش اوچون تیم لرسانی آشیریش مقصدیده، بوبیلن بوجریان کیلگوسی نیچه هفته گچه اوزپایانیگه ییتسه"

جمعه کونی نظارتچی لر حضوریده 618آواز صندوقی تفتیش ایتیلگن، حاضرگچه 23000 صندوق آوازیدن 6000صندوق اطرافیده تیکشیریلگن.

بوندن آلدین سیلاو لرمستقل کمیسیونی کونیده 1000صندوق نی کوریب چیقیلیشی نی معلوم قیلگن ایدی. اما تیکشیریش تیم لرسانی آشیریلگن بولسه هم ایکی نامزد اورته سیده یوزگه چیققن جنجلللر سبب بوجریان اوز نورمال حالتی نی حاضرگه تاپه آلمه گن.

ایکلله تیم هلی هم معمالر برطرف ایتیلمه گنی نی ایتیب جریان اوزه یتیریلیشی ممکن لیگی نی ایتماقده لر.

بوحقده عبدالله عبدالله سیلاوتیمی امرالله امان"مین کوزلنگن پیتده بوجریان یکونله نیشیگه ایشانمه یمن، مینینگ تکلیفیم شوجریان جدلله شیشی اوچون کمیسون وخارجی لراوز کوزه توچیلری سانی نی آشیرسین لر، شونینگ دیک باشقه قولیلیک لرنی مهیا ایتسین لر، بیزهم اوز تیمی میزنی سانی آشیریشگه تیارمیز" امان جنابلری

کیلگوسی کونلرده ساخته آوازلر بیکارایتیلیشی رسمن معلوم قیلینه دی، بوگون بوجریان باشله نیشی ایتیلردی، بیراق کمیسیون بوجریان باشلش اوچون تخنیکی ساحه ده ایشلرقالگنی سبب قیلیب کورستدی. بوکمیسیون تیزآره ده آوازلرنی بیکار ایتیش جریانی باشله نیشی باره سیده خبر بیره دی.