سیلاو کمیسیونی :کمیده 60 فایزآوازلرتیکشیریلگن

Image copyright

افغانستان سیلاولرمستقل کمیسیونی حاضرگچه جمهور رئیسلیک سیلاوآوازلری نینگ کمیده 60فایزی تیکشیریلگنیدن خبربیرگن.

بو کمیسیون مسووللری بوجریان شونده ی دوام ایتیشی بیلن جاری میلادی آی اخیریگچه توگه مسلیگی ممکن لیگی نی معلوم قیلگن.

عین حالده بوکمیسیون مسوولریدن بیری آوازلرتولیق تیکشیریلگن تقدیرده ایکلله نامزدگه تیگیشلی 400یوزمینگ آوازبیکار ایتیلیشی ممکن لیگی هم تخمین قیلینگن.

آوازلرنی تیکشیریش جریانی بوگون افغان وخارجی حربی لر نینگ کوپراق حضوری بیلن بیرگه ایدی.

حربی لرنینگ کمیسیون ده کوپ کوریلیشیگه کونی کیچه عبدالله عبدالله سیلاوتیمی نظارتچی لری بیلن کمیسیون خادم لری اورته سیده یوزبیرگن جنجل بولیشی ممکن.

افغانستان سیلاولرمستقل کمیسیونی رسمی لری گه کوره بوگونگچه افغانستان جمهور رئیسلیگی گه عاید 60فایزاطرافیده بولگن آوازلر تیکشیریلگن.

حالبوکی افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی کیلگوسی 10کونگچه سیلاو تقدیری معلوم بولیشی نی طلب قیلگن ایدی.

اما سیلاو کمیسیونی مسووللری جاری میلادی آی نینگ اخیریگچه آوازلرنی تیکشیریش جریانی توگه مسلیگی نی ایته دیلر.

سیلاو کمیسیونی نینگ آوازلرنی تیکشیریش جریانی نینگ موافقلشتیرووچی مسوولی امام محمد وریماچ آوازلرنی تیکشیریش جریانی کیلگوسی کوزلنگن مدت دن کوپراق وقتنی طلب قیلیشی نی تیلگه آله دی."اگرشونده ی آلغه کیتسه امکانی یوق، اگر طرزالعمل اوزگرتیریلیب ملکه لی کیشی لرایکی تیم تاماندن تنیشتیریلسه، تیزراق بولیشی ممکن، اگر شونده ی دوام ایتسه 20کون حتی اوندن کوپراق وقتنی آلیشی ممکن" دییدی

عین حالده وریماچ جنابلری نینگ معلوم قیلیشیچه سیلاوکمیسیونی تاماندن برچه آوازلرتیکشیرییلیشی بیلن ایککله نامزدگه تیگیشلی 400تورت یوزمینگ آوازبیکارایتیلیشی تخمین قیلینگن. "ایکی نامزد دن تورت یوزمینگ آوازبیکار ایتیلیشی تخمین ایتیلگن، حاضرایسه بیکار ایتیلمه گن، اما بیکارقیلینیشی کوتیله دی، حاضرکیم دن قنچه آوازبولگنی انیق ایمس، کیین کمیسیون بوباره قرارآلیشه دی" دییدی وریماچ جنابلری

شنبه کونی کیچقرون عبدالله عبدالله سیلاوتیمی اعضالر بیلن کمیسیون خادم لری اورته سیده جنجل چیققنی سبب تفتیش جریانی نی وقتینچه لیک ایزدن چیقردی.

ایکلله تامان هم بوجنجل یوزبیریشیگه بیر-بیرلرینی عیبله ماقده.کمیسیون رسمی لریدن وریماچ جنابلری یوزبیرگن جنجالنی دلیلی معلوم ایمس دیب ایته دی."گپ لرکوپ بیرته ایته دی، صورت آلرایکن دیب بیرته ایته دی، ینه بیرته یوق صندوق بیرکیشی گه تیگیب کیتگنی اوچون بوجنجال یوزه گه چیققن دیب ، اما بیش آلتی کیشی صندوقلرنی آچراوچون فایده له نیله دیگن قیچی بیلن یره لنتیریلگن، وباشقه اوسکونه لردن هم اوروش باشله نیشیده فایده له نیلگن."

حاضرگی کونده آوازلرنی تیکشیریش جریانی بیرمینگ دن آرتیق ایچکی وتشقی نظارتچی لرتاماندن کوزه تیلماقده.

باشقه تاماندن بوگون افغانستان باش قاره لاوچلیک اداره سی افغانستانده گی نیورک تایمزکونده لیگی مخبرینی 24ساعتگچه مملکتنی ترک ایتیب بومملکت گه قیته کیرمسلیگی باره سیده قرارچیقاردی.

بوکونده لیک مخبری افغانستان ملی منفعتی گه ضدبیرمقاله نی نشرایتگن دیب ادعا قیلینگنی اوچون اوتگن کونی باش قاره لاوچلیک اداره سیگه چیقریلگن ایدی.

نیورک تایمزکونده لیک اداره سی 40یاشده بولگن مخبرلری ماتیوروزنبرگ بومملکت باش قاره لاوچیلیک اداره سی تاماندن چقیریلگنی نی تصدیقله گن.

اوشبو مقاله ده دولت نینگ قدرتلی سیمالری سیلاونی بووضعیت دن چیقاریش اوچون وقتیچه لیک دولت تشکیل بیریش لری باره سیده سعی وحرکت قیله یاتگن لری یازیلگن.

افغانستان دولتی تاماندن بوکونده لیکدن بوندن آلدین هم نیچه مرته شکایت قیلینگن ایدی.