افغانستانده تلویزیون نشرات تیزیمی دیجیتالی بولدی

Image copyright BBC World Service

افغانستان دولتی تاماندن تلویزیون لر ورادیولرنینگ نشرات تیزیمی دیجیتالی بولیب آنالوگ بیلن وداعلشدی وبوبیلن رسانه لرفعالیتی کینگه یشیگه یول آچدی، افغانستان جمهور رئیسی اورین باسری گه کوره بوایش سوزایرکینلیگی نی کوچلنتیریب وجوابگردولت بولیشیگه یول آچه دی.

تلویزیون لرنینگ آنالوگ تیزیمی دن دیجیتلی تیزیمگه اوتیش اوچون آچیلیش مراسمی ده سوزگه چیققن افغانستان مخابرات وزیری امیرزی سنگین بوتیزیم ایشگه توشیشی بیلن هم نشرات ساحه سی کینگه ییب وهم تلویزیون ایگه لری گه اقتصادی جهتدن آز خرجت توشیشی نی ایتدی."حاضربیزمملکت بویلب فقط بیرته تاوریمیزبوله دی، شو بیرته تاوربیلن همه تلویزیون لراوزنشراتی بیریش امکانی گه ایگه بوله دی، آز سرمایه بیلن آلدینگه قویگن مهم مقصدیمیزیعنی برچه افغان خلقی تلویزیون لرنشراتلریدن فایده له نیش بولگن ایریشه میز" دییدی سنیگین جنابلری

حاضرگی کونده آنالوگ تیزیمی سبب اوزاق چیککه حدودلرده گی کوپلب اهالی تلویزیون لرنشراتی دن بی بهره، بوندن تشقری نشرات امکانیتی یره تیلگن تلویزیون لربرنامه لرینی هم تنیق تماشا قیلیب بولمه یدی. تلویزیون ایگه لری هربیرمنطقه ده آنتن قوریشی کته خرجت طلب قیله دی. بوتیزیم ایشگه توشیشی بیلن بومعما لر حل ایتیلیشیممکن لیگی معلوم قیلینماقده.

افغانستان مخابرات وزیری امیرزی سنگین گه کوره دیجیتلی تیزیم کیلگوسی 6آی مدتیده مملکت نینگ 6کته شهریده خذمت کورسه تیشی ممکن."بو آلتی شهر ایسه مزارشرف، قندهار، هرات، قندوز، غزنی وجلال آباد شهرلریدن عبارت بولگن، کورسه تیله دیگن بوخذمت نینگ رخصت نامه سی بوایشنی عملگه آشیریه دیگن شرکت گه بیریلگن، کیلگوسی اوچ ییلده، مملکت نینگ سیرنفوس حدودلری دیجیتلی تلویزیون خذمتی دن بهره مند بوله دیلر" دییدی مخابرات وزیر امیرزی سنگین

عین حالده افغانستان جمهور رئیسی نینگ ایکینچی اورین باسری محمد کریم خلیلی نینگ ایتیشیچه تکنالوژی ومخابرات ساحه سی رواجله نیشی عاموی خبر واسطه لرینی کوچلنتیریب دولت نینگ جوابگربولیشیگه یاردم بیرگن.بوگونگی کونده تکنالوژی ومخابرات ساحه سی رواجله نیشی مطبوعات خذمتی کوچله نیب، سیاسی ومدنی ایرکین لیک لرگه سبب بولیب همده دولت نی جوابرگربولیشیگه یول آچگن، افغانستان، مطبوعات ایرکین لیگی نقطه نظردن آزاد مملکت لردن بیری" دییدی خلیلی جنابلری

آنالوگ تیزیمی دن دیجیتل گه اوتیش بیلن کوپراق تلویزیون لرتاسیس ایتیلیب فعالیتگه باشله شیگه زمینه یره ته یاتگنی تاکیدلنه دی.

اما شونگه قره مسدن بومملکت، اوتگن 10ییلده بوساحه ده کوزگه کورینرلی رواجله نیش لریوزبیریب حاضرفقط گینه پایتخت کابلده 35تلویزیون و62رادیوبولیب و54تلویزیون و160ته رادیوهم ولایت لرده فعالیت قیلیب کیلماقده.

افغانستانده بوخذمت نینگ کورسه تیلیشی باره سیده گی سعی وحرکت لر اوتگن ییلی قیش فصلی ده افغان ست بیر ناملی صنع یولداش فعالیت گه باشله شی آرتیدن عملگه آشیریلماقده.

بوستلایت انترنتی خذمت کورسه تیشیدن باشقه تلویزیون بولیمیده هم خذمت کورسه تیش امکانیتیگه ایگه بولگن .