فاریاب یشاوچیلری هلی هم یونانی دارولردن فایده لنماقده

اینگ قدیم زمانلرده، طبابت ساحه سی اونچه رواج تاپمه گن بیرزمانده، کیشی لر تورلی ـ تومن درد لرگه چلنگن حالده یونانی دارو یا چوبه کی دارو دېب اته لیب، کیله یاتکن دارولردن فایده لنر ایدیلر.

مذکور دارولر کوهی اوسیملیک لردن کیشی لر آرقلی طبیعی شکلیده قاریشلیب، تیارلنردی.

شونینگ دیک بوگونگه کیلیب هم مذکور دارولر اوز اورین لرینی بیرقطار عامه خلق اره سیده قولدن بیرمه گن.

باله لرنی قارنی قتیق آغیریب قالگنده، بیرار کیکسه کمپیر یا چال نی یانیده ایلتیب، صدقاق قیلردیلر. عینی حالده تماغی آغیرگن شخص کمپیرلرگه تماغینی باستیرردی. کوزی آغیرگن شخص ایسه اوچوق قیلدیرردی. اوشبو ساده طبیب لیک لر هلی هم همان شمالی فاریاب ولایتیده کینگ کولم ده دوام ایتیب کیلماقده.

میمنه لیک صنم کمپیر ایسه تماغ باسر، صدقاق قیلرو اوچوق نی قیین آنه سی دن اورگه نیب قالگن، اوایسه حاضر اوز نبیره لری نی کسل بولگن حالده بیرینچی دن اوزی دارولیدی.

شونینگدیک بوندن تشقری صنم کمپیرگه قیشلاق اهالیسی هم مراجعت قیله دیلر.

صنم کمپیر حاضرگی ییگیت لر شفاکار گه علاقه قیلیشی دن ناراضی کورینه دی.

« بیزنی زمانلرده باله لر قارنی آغیریسه صدقاق قیلردیک، صدقاقده باله نی کیندیگی اوستیده بیر بیشلیک پول سیاه نی قویب، اونی اوستیده بیرکته تخته نی قویرایدیک، کیین تخته اوستیده اون تشلب باله نی آرقه سینی اوگیریب، پیچاق آرقه سی بیلن کیسردیک علمینگ شوبولسین دیب باله ساغه لیب قالردی، ایندکی یاش لر دررو داکترگه آلیب چاپه دیلر. تماغی آغیرگن باله نی تماغینی باسردیک، اول قاره میراثی قزان کویه سیگه قولنی بیشیب، کیین تماغی آغریگن کیشی نی تماغیگه قولیمیزنی آلیب باریب تماغینی باسردیک تماغی ساغه­ لیب کیتردی دېدی» میمنه لیک صنم کمپیر

طبابت ساحه لریگه تورلی خیل تشخیص قیلووچی ماشین لر پیدابولیشی گه قره می حاضر هم چوبه کی دارولر بازاری رواجله نیب بارماقده. میمنه شهریده آته ـ بابا دن چوبه کی دارو فروش لیک قیلیب کیله یاتکن لردن استاد عبدالرزاق ایسه حاضر گی کونده هم اولرنی بازاری انچه یخشی بولگن لیگی دن خبربیره دی.

« بوکسب بابام دن آته م گه آته م دن مینگه میراث قالگن، هرتورلی مریض لرگه مین دارو بیره آله من. بیزگه بیرتور دارولر کوهستان لردن کیله دی بیرتوری هم هند و پاکستان اولکه لریدن کیله دی. بیزگه کیله یاتکن کسللراکثر باله لر عیاللردیر همده ایرکک لرهم بار. قتیق قارن آغیریق کسلیک لریگه داکتر لر علاج قیله آلمسه بیزگه یوباره دی بیزدارولیمیز ساغه لیب کیته دی. باله کورمه گنلرگه هم دارو بیریب من که نتیجه هم بیرگن» دیدی چوبه کی داروفروش لردن استاد عبدالرزاق خان.

ایسکی طبابت بولرگه هم چیکله نیب قالمی بلکه کیشی لر کسل بولگن باله لرنی ملا لریانیده آلیب باریب، کسللرنی اوقتیش گه هم اورنیب کیله دیلر. ملالرگه اوقیتیش هم میمنه شهریده اوشه آلدنلردیک اوز رونقی دن توشمه گن لیگی کورینه دی.

میمنه شهریده کیشی لرنی اوقیب کیله یاتکن ملالردن ملامحمد شریف اولرگه مراجعت قیله یاتکن شخص لر سانی داکتر لردن کوره آشیب باره یاتکن لیگینی معلوم قیله دی.

« بیزلرنی مشتری لریمیز انشاالله داکتر لردن هم کوپراق دی. اوندی داکتر یوق کی بیزنی مشتری میزبولمسه، هرداکترنی آلدیگه بارگن کیشی ینه هم بیزنی یانیمیزگه قیتیب کیله دی بیزنی یانیمیزده کوپراق زردی کسلیگی کیله دی بیز شوکسلیک نی اوقیمیز پاکستانگه هم بارسه لر اوشه ییرده هم یخشی راق اوقه یاتکن ملالریانیده بارینگ لر دیب توصیه قیله دیلراولر توغری بیزنی یانیمیزده کیله دی بیزاولرنی هم به فضل خدا علاج قیلیب میز» دیدی ملاشریف جنابلری

گرچند سونگی ییللرده طبابت ساحه سیگه انچه ماشین لر کسلیک لرنی تشخیص قیلیش ده توزیلگن؛ لیکن بولرگه قره می، فاریاب اهالیسی هلی هم سنتی طبابت یا چوبه کی دارولردن فایده لنیش گه قیزیقیب کیله دیلر. گرچند ایریم شفاکارلرهم چوبه کی دارولرنی یخشی سقلنمسلیگی اوچون مذکور دارولردن فایده لنیش نی بویرومیدیلر.