پغمانده گی گروهی جنسی زورلشگه عیبلنگن لردن ایکیته سی اعدام جزاسیگه حکم ایتیلمه دی

Image copyright Reuters

پغمانده بیرنیچه عیالنی گروهی جنسی زورلب وتقینچاق وپوللرینی آلگن لیککه عیب لنگن 7شخصدن 5نفری بوگون کابل استنیاف محکمه سی تاماندن اعدام جزاسیگه حکم ایتیلدی.اولردن ایکیته سی گناه سیزتانیلگن،اما عیبلنگن لرقیناق اساسیده اعتراف قیلگن لرینی ایته دیلر.

بوندن آلدین بو واقعه ده قولی بولگن لیککه عیبلنگن10نفردن 7ته سی پلیس تاماندن قولگه آلینیب دستلبکی محکمه تاماندن برچه سی اعدام جزاسیگه حکم ایتیلگندی.

استیناف محکمه سی 4ساعتلیک جلسه سی آرتیدن کیره کلی حجت لربارلیگی اساسیده عیبلنگن 7نفردن 5ته سی اعدام جزاسیگه حکم ایتدی.

قالگن ایکیته سی پغمان واقعه سیده قولی بولیشی اوچون کیره کلی حجت لربولمی اما باشقه ایریم اوغیرلیک لرگه قوللری بولگنی سبب هربیری 20قماق جزاسیگه حکم ایتیلدی.

بو ییغین باشیده بوجنایتگه عیبلنگن 7کیشی بو واقعه گه مسوول بولگن لری نی اوزلری اعتراف قیلگن لری قاضی لرنینگ بیر تاماندن معلومات بیریلدی.

اما جنایت گه عیبلنگن بوکیشی لرنینگ حقوقی دن حمایت ایتووچی وکیللر اولرحقوقی ایریم حاللرده آیاغ آستی بولگنی باره سیده اعتراض بیلدریشدی."بوقضیه ده حقوقی تامانی گه کوپراق اعتباربیریلمی، اجتماعی وسیاسی تامانلریگه اعتباربیریلگن، قضا هیاتی دن ایسته یمن بومساله گه جدی اعتباربیرسین، بوبیلن عدالت تولیق رعایت ایتیلسین" دییدی عیبلنگن لرحقوقی دن حمایه ایته دیگن وکیللردن بیری

بوندن آلدین خلق ارا انسان حقلری دن حمایه ایتووچی تشکیلات هم بومساله دن خواطربیلدیرگندی.

جلسه ده بولگن عیبلنگن کیشیلر همه سی پغمانده یوزبیرگن جنسی زورلش واقعه سیگه قوللری بولمه گنی ایتدیلر.

اما اولردن ایریم لری فقط اوغیرلیککه قوللری بولگنی ایتسه وایریم لری هم قوییلگن بوعیب لاولرنی عمومن رد ایتیشدیلر."مین سیزگه حقیقت نی ایتسم، اوغیرلیک نی قیلگن من، اما جنسی زولشگه قولیم یوق، نی بیرکیشی نی کوریبمن، نی بیرنرسه نی قیلیبمیز" پغمان حادثه سیده قولی بولگن لیککه عیبلنگن لردن بیری

اولرگه کوره پلیس تاماندن قتیق قیناغ اوستلریدن اوتکزیلگنی سبب بوحادثه ده قوللری بولگنینی اعتراف قیلیشگن لر. اما قیلینگن بو ادعالر بوندن آلدین پلیس تاماندن رد ایتیلگندی.

اونلب کیشی حضوریده بولیب اوته یاتگن محکمه ده بیرنیچه کیشی هم اولرنی باشقه بیرقنچه اوغیرلیک واقعه لریگه قولی بولگن لیککه عیب لب چیقدیلر.

عیبلنگن لرنینگ قرینداشلری هم بوگونگی جلسه ده حضور تاپگندی، اولردن بیری قرینداشی بوکبی جنایت لرگه قولی بولمه گنی نی ایتیب محکمه دن اعدام ایتیلمسلیگی نی سوره دی.

اما نهایتده کابل ولایتی نینگ استیناف محکمه سی رئیسی قاضی صدیق الله حقیق قانون یویروغی اساسیده 5نفراعدام جزاسیگه حکم ایتیلگنی نی اعلان ایتدی."عزیزالله، نظرمحمد، قیس الله،سمیع الله وحبیب الله ناملی بیش نفرنی آدم اوغیرلش، کوپچیلیک بولیب جنسی زورلش، قوراللی اوغیرلش، اشیارلرنی اوغیرلش، وعیاللرگه قرشی زوره وانلیک حاللریگه قوللری بولگنی اوچون اعدام جزاسیگه حکم ایتدیک" دییدی کابل استیناف محکمه سی رهبری

شونینگ دیک صفی الله وجمیل ناملی شخص هم پغمان واقعه سیده قولی بولگنی اثبات ایتیلمه گنی سبب هربیری 20ییل قماق جزاسیگه حکم ایتیلگنی اعلان ایتیلدی.

حقیق جنابلری بوقرارگه هربیری نینگ اعتراضی بولسه فرجام خواه لیک قیله آلیشی ممکن لیگی نی ایتدی.

اگرعالی محکمه هم اولرنی اعدام جزاسیگه حکم ایتسه کیین کرزی امضاسیدن اوتیشی بیلن دارگه اوریله دیلر.

بوندن آلدین جمهور رئیس کرزی حادثه عامللری اعدام جزاسیگه حکم ایتیلگن تقدیرده تیزده قول قوییشینی معلوم قیلگن ایدی.

قماق واعدام جزاسیگه حکم ایتیلگن لر،بوندن کمیده اوچ هفته آلدین پغمانده بیرنیچه عیالنی جنسی زورلب، ایرکک لرینی کلتکلب وپول وتقینچاق لرینی آلگن لیککه عیبله نیب پلیس تاماندن قولگه آلینگن ایدی.

بوواقعه کینگ اعتراض لرگه سبب بولیب حکومت دن بوشخص لراعدام ایتیلیشی سوره لگندی.