فرزانه اویغون: سین بیلن بیرگه بوله من قلبیمده قان باریچه

فرزانه اویغون 1988 ییلی اندخوی تومنیده دنیا گه کیلگن. او باشلنغیچ واورته مکتب نی اندخوی یولدوز لیسه سیده بیتیرگن. کیین عالی تحصیلات اوچون بلخ بیلیم یورتیده قبول بولگن. تورت ییل عالی تعلیم اوقیب، ادبیات بولیمی نی بیتیرگن و اوندن کیین تیل و ادبیات گه خذمت قیلیش مقصدیده اندخوی تومنی نینگ معلم تربیه لش موسیسه سیده اوقیتووچی صفتیده ایشگه کیرگن.

فرزانه اویغون مکتب و تحصیل دوامیده شعر و ادبیات گه قیزیققن و شو قیزیقیش اونینگ شعر یازیش و اوقیش گه آلیب کیلگن.

اونینگ شعرلریده محبت و وطن سیوگی عکس ایتدیریلگن.

قوییده گی شعرلر اونینگ ایجادیدن نمونه:

سین منی اونوتمه

هرکیمسه نی سوزیگه کیرمه التماس!

سین مینی اونوتمه!

سینی سیوه من جسمیم ده جان باریچه،

سین بیلن بیرگه بوله من قلبیمده قان باریچه

سین مینیکی باشقه لرنی سیویش نی اویلمه

سین مینیکی باشقه لردن بولیش نی سویلمه

سینی بارلیگینگ مین اوچون نعمت دیر،

سینی مین اوچون یره تگن الله یم!

سین بیلن دیر برچه شادلیک لریم،

سینی سیوماق مین اوچون عبادت

سین بیلن یشه ماق مین اوچون عنایت

الله یم اوچون!

*****

کیلگنینگ زمان

الله گه شکرلرسین مینی سیودینگ

حقا تشکرلرسین مینی سیودینگ

الله دن امیدیم شوسیندن ایرلمی

اوزاق لشمی سیندن بعضا قیریلمی

عجایب حس سیندن وجودیم کوردی

کیلیشینگ بهانه امیدیم توردی

الله دن نیمه لر ایستی سین اوچون

شکرانه لرهردم توته ی سین اوچون

سین ایرورسن مینگه سعادت باغی

قرانغو کیچه لریم عادت چراغی

اوزیم گه سین تویغو اوییم گه شادلیک

یوزیم گه سین عزت کوزگه بنیادلیک

قنات کبی قوشگه اوچشسم آسمان

بولدینگ وبی ملال کیلگنینگ زمان