ملی بیردملیک حکومت شرطنامه سی امضالشگه تیار

Image copyright

افغانستان جمهوررئیس نامزدلری ملی بیردملیک حکومتی توزیلیشی اوستیده کیلشووگه ایریشگن لر، اما ایکله تیم کون اوتگن کونی دوامیده سیلاونتیجه سی نینگ قنده ی اعلان بولیشی اوستیده صحبت قیلگن لر.

نامزدلردن عبدالله عبدالله اورین باسری محمد محقق بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده برچه مساله لربوجمله دن سیلاونتیجه سی نینگ اعلان ایتیلیشی خصوصیده کیلیشووگه ایریشیلگنی نی ایتیب وحاضرملی بیردملیک حکومتی شرطنامه سی امضاقیلیشگه تیاردیدی.

افغاستان سیلاولرمستقل کمیسیونی سیلاونتیجه سی نی یکشنبه کونی اعلان ایتیشگه تیارلیگی ایکن لیگی نی معلوم قیلدی.

اما منبع لردن باشقه بیری ملی بیردملیک حکومتی شرطنامه سی یکشنبه کونی اعلان ایتیلیشی نی ایتیب وسیلاونتیجه سی بیرکون کیین اعلان بولیشینی معلوم قیلدی.

سیلاونتیجه سی قنده ی اعلان ایتیلیشی اوچون بیرلشگن ملت لرتشکیلاتی نینگ مخصوص وکیلی وامریکا ایلچی خانه سی واسطه چیلیگیده ایکله تیم اورته سیده شدت بیلن اوزلوکسیز مذاکره لراوتکزیلدی.

کابلده گی بی بی سی انگلیس خذمتی مخبری دیویدلاین نینگ ایتیشیچه عبدالله عبدالله اشرف غنی احمد زی نینگ افغانستان جمهور رئیسی بولیشی نی قبول قیلگن واوزی باش وزیرصلاحیتی اوله راق اجرائیه کینگشی رهبری صفتیده تنیشتیریلیشینی ایتگن.

دیویدلاینگه کوره عبدالله عبدالله سیلاو تیمی اونگه، ملی بیردملیک حکومتی توزیلیشی اوستیده کیلیشووگه ایریشگن لرینی ایتگن. وشرطنامه نینگ بیر نسخه سی هم انگلیس تیلیده یازیلگن.

بی بی سی مخبریگه کوره عبدالله عبدالله سیلاوتیمی نینگ فکریچه ملی بیردملیک حکومتی سیلاونتیجه سی اعلان بولمسدن توریب یوزه گه کیلسه.اما اشرف غنی احمدزی تیمی نینگ معلوم قیلیشیچه باش قانونگه حرمت کورسه تیب ملی بیردملیک حکومتی دن آلدین او ملی بیردملیک حکومتی اعلان بولسه.

تورت صحیفه لیک شرطنامه نینگ بیرقسمی نیویورک تایمزده نشرایتیلیب اجرائیه رئیسی کوزگه کورینرلی صلاحیت لرگه ایگه بولیشی ممکن لیگی کیلتیریلگن.

اوشبو کیلیشوونامه ده کیلیشیچه اجرائیه رئیسی وزیرلرکینگشی نی باشقریشی ممکن.

اجرائیه رئیسی نینگ اورین باسرلری هم وزیرلرکینگشی اعضاسی بولیشی ممکن.