ایلک افغان راک موسیقی گروهی اساسچی سی سلیمان قرداشگه سوال بیرینگ

Image copyright none

سلیمان قرداش افغانستان ده گی ایلک زمانوی راک گروهینی توزگن یاش اوزبیک صنعتکاری.

اوزبیکستان و افغانستانده اوسیب اولغیگن سلیمان افغانستانده طالبان توزمی قوله تیلگچ ، او آته- بابه لری یورتیگه قیته دی همده تاشکنتده اورگنگن موسیقه سیرلری و اوز استعدادینی سینب کوردی.

او ایران و پاکستان ده اولغیگن تاجیک و پشتون اورتاقلرینی چارلب ، آنه وطنیده ایلک باره ایندی راک گروهینی توزدی.

شو بیلن " کابل دریمز" یعنی کابل آرزو لری راک دسته سی دنیا گه کیلدی.

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

بو گروه زود لیک بیلن عالمگه تنیلدی.

چونکی افغانستانده بو قدر زمانوی راک دسته سی موفقیت بیلن ایشلی آلیشنی جهانده کوپچیلیک تصور هم قیلال مسدی.

کابل دریمز نه فقط افغانستان بلکی آسیا همده غربده گی قطار مملکت لرده کنسرت لر بیرگن.

اوشبو دسته کوپلب مللتلی افغانستانده تیکلنه یاتگن مللتلر آرا دوست لیکنی هم رمزلنتیردی.

سلیمان قرداش اوزبیک. ایککی دسته داشی- صدیق احمد و مجتبی حبیی ایسه تاجیک همده پشتون مللیتی دن .

سلیمان قرداش تاشکنت ده اوزبیک، روس و انگلیس تیللرینی مکمل اورگه نیش قطاریده دریده هم روان سوزلشه آله دی .

بو ایسه گروه نینگ اساسی خواننده سی بولمیش سلیمانگه بیر نیچه تیلده بی ملال کویلی آلیش امکانیتنی یرتگن.

کابل دریمز قیسی دیر معنا ده اوزبیکستان، ایران و پاکستانده گی یاشلر قیزیقه یاتگن زمانوی موسیقه نی هم اوزیده مجسم لشتیره دی و بو مملکت لرده گی یاشلر مدنیتنی باغلی دیگن بیر کوپریک وظیفه سینی هم اوتماقده.

کابل دریمز گروهی یکه خواننده سی سلیمان قرداشگه اوز سواللرینگیزنی پستده گی مخصوص فورم آرقه لی جونه تیشینگیز یا کی فیسبوک آرقه لی یوبارشینگیز ممکن.