"ولایت کینگش نامزدلریدن 1000دن آرتیغی جریمه بولمه گن"

افغانستان سیلاوشکایت کمیسیونی ولایت کینگشی گه نامزدبولگن 1000دن آرتیق وکیلنی کمپاین جریانیده سیلاوقانونی نی رعایت قیلمه گنی سبب جریمه قیلینگنی باره سیده خبربیرگن.

نامزدوکیللردن بیرقطارلری کابلده گی سیلاوشکایت کمیسیونی اداره سی گه کیلیب بوآلینگن قرارگه اعتراض بیلدیریشگن لر.

ولایت کینگش نامزدوکیللری جریمه آلینمسلیگی نی طلب قیلیب چیققن لر.

مملکت بویلب اوزینی ولایت کینگشی گه نامزد قیلگن قریب 3000کیشی دن 1056کیشی نقدی جریمه گه محکوم بولگن لر.

بوآلینگن قرارگه اعتراض بیلدیریب بوگون تورلی ولایت لردن جریمه بولگن نامزدوکیللردن بیرقطارلری کابل گه کیلگندی.

50000 افغانی جریمه بولگن فاریاب لیک صبغت الله سیلاب اولرگه آلدین کمیسیون لرتاماندن آگاه لیک بیریلیشی کیره کلیگی نی تاکیدلب جریمه پولینی توله مسلیک لرینی ایته دی.

شونینگ دیک سیلاب جنابلری بوباره ده اوزلریگه عیب بولمی مالی گزارشنی کمیسیون یاردمی بیلیب تولدیرگن لری نی ایته دی.

شونینگ دیک غزنی ولایتی نینگ ولایت کینگش وکیللری دن بیری مالی گزارش لری کمیسیون گه وقتیده ییتیب بارمه گنی سبب جریمه قیلینگنی نی ایته دی.

اونگه کوره سیلاو کمیسیونی نینگ محلی اداره سیگه مالی حسابنی تیارلب تاپشیرگن."مالی حسابنی تیارلب تاپشیرگندیم،مینی جریمه قیلیبدی، اعتراض بیلدیره میز، خلق قنچه قیین چیلیک بیلن آوازبیردی، برچه حجت لرحاضرلب کمیسیونگه تاپشیردیک ممکن یوقاتگن بولسه ممکن ییتکزگن بولمسه" دییدی او

عین حالده افغانستان سیلاولرمستقل شکایت کمیسیونی نینگ عامه معلومات بوییچه اداره رهبری محمد نظری ولایت کینگش نامزدلری اوزکمپاین لریده اوچته شرطنی رعایه ایتمه گن لری سبب جریمه بولگن لرینی تیلگه آله دی."جریمه بولگن لری دلیلی نیچیته بیری 500مینگ افغانی دن آرتیق مبلغنی اوزکمپاین لریگه صرفله گن لری، دوست وقرینداشلریدن 20مینگدن کوپ مبلغ یاردم آلگن لری، بیرقسمی هم اوزگزارشلرینی تولیق تیارلب بیرمه گن لری اوچون جریمه گه محکوم بولیشگن 1056نفرتوپلم 58410000افغانی جریمه بولگن" دییدی نظری جنابلری

نظری جنابلری جریمه قیلینگن بیرقطار وکیللربیزگه آلدین دن بوخصوصده معلومات بیریلیشی کیره ک دیب ایتیلگن فکرگه اورین یوق دیدی، اوبرچه شرایط لرسیلاوقانونی گه سیغدیریلگنی نی تاکیدله دی.

بوکمیسیونگه کوره ولایت کینگش گه اوزینی نامزد قیلگن وکیللربوپولنی دولت حسابیگه تولش لری کیره ک.

ولایت کینگش سیلاوی جمهور رئیسلیک سیلاونینگ بیرینچی باسقیچی بیلن بیرکونده بولیب اوتگندی، اما جمهور رئیس لیک سیلاوی، جنجللرگه سبب بولگنی اوچون ولایت کینگش نتیجه سی آرتده توشیب هلی هم اعلان ایتیلمه گن.

بوکینگش گه عاید سیلاونینگ دستلبکی نتیجه لری باره سیده بیریلگن شکایت لر سیلاو شکایت کمیسیونی تاماندن تیکشیریلیب وبوخصوصده قرارآلینیب سیلاولرمستقل کمیسیونیگه جونه تیلگن.

عین حالده افغانستان سیلاولرمستقل کمیسیونی ولایت کینگش نینگ نهایی نتیجه سی هفته نینگ اخیرلریده اعلان ایتیلیشی دن خبربیرگن.

ولایت کینگش نامزدلری نینگ سونگی رویخطی ده 2713کیشی اسمی اعلام ایتیلیب بوندن 308 عیاللربولگن.

ولایت کینگش لوازم لری نی ایگللش اوچون بوسانده نامزدقیلگن کیشی لردن 458کیشی اعضابولیشی ممکن، بوندن 96کیشی سی عیاللردیر.