سیگار: 7 میلیارد دلار صرف لنگن بیراق مخدر ماده لر افغانستانده کوپیگن

Image copyright Reuters

افغانستانده 1994 ییلدن بیری کوکناره یتیشتیریش اوچ برابرگه آرتگن. امریکا نینگ افغانستاننی قیته قوریش بویچه باش نظارتچی سی ینگی حساباتده ایتگن. اونگه کوره، اوتگن اون ییل جریانیده مخدر ماده لرنی سودا سی و اونی ییتیشتیریش معما سیگه قرشی 7 یرم میلیارددن آرتیق مبلغ صرف لنگن. اما، امان مخدر ماده لر سودا سی عصیانکارلیک، محلی قوماندانلر و جنایی گروه لرنی مالیه لشته دوام ایتماقده.

بو تشکیلات تمانیدن امریکا تشقی ایشلر وزیرلیگی و باش قاره لاوچی سیگه یازلگن مکتوب ده کیلیشیچه بوحالت افغانستان دولتی ده فساد نینگ هم کوپیشگه سبب بولگن .

حساباتده کیلیشیچه 7 ملیارد دلار نینگ صرف لنگنی گه قره می ، افغانستان دنیا ده مخدر ماده لر نی ییتیشتیریش خصوصیده ایلک اورینده تورگن .

بیرلشگن مللترتشکیلاتی نینگ مخدر ماده لر و جنایتگه قرشی کوره شیش اداری سی تمانیدن تیارلنگن حسابات اساسیده تیینلیب تیارلنگن مکتبویده سیگار ، 2013 ییلده 209 مینگ هکتار ییرده بنگی وار ماده لر یکیلگنینی معلوم قیلگن. بو رقم بوندن آلدین 2007 ییلده 193 مینگ هکتار ییر دن انچه کوپ بولگنینی قید ایتگن.

سیگار تشکیلاتی نینگ ایتیشیچه 7.6 ملیارد دلار بنگی وار ماده لرگه قرشی کوره شیش اداره لرنینگ کوچیتیریش، مخدر ماده لرگه قرشی کوره شیش عملیاتلری ، دهقانلرگه بدیل معیشت تامین لش یولیده صرفلنگن.

بو تشکیلات گه کوره مخدر ماده لر نرخ نینگ کوپیب بارگنی، حاصل بیره دیگن ییر لرنینگ بارلیگی و ارزان ایشچی لرنینگ حضوری باعث بنگی وار ماده لرنینگ کوپ مقدارده ایشلب چیقارلیشگه سبب بولگن.

بو مکتوب ده کیلیشیچه افغانستانده 2013 ییلده ییتیشتیرلگن مخدر ماده لر نینگ بها سی 3 میلیارد دلارگه ایتگن.

افغانستان ده کی مخدر ماده لرگه قرشی کوره شیش وزیرلیگی نینگ معاونی هارون رشید شیرزاد 7 میلیارد دلار نی امریکا قندی و قیسی اداره لرتمانیدن صرف لنگنی خصوصده معلومات بیریشی کیرک دیب ایتگن.

اونینگ ایتشیچه بو مبلغ لرنینگ کوپ قسمی امریکا لیک اداره لر تمانیدن افغانستانده صرف لنیب، بو خصوصده افغانستان حکومتی اینقسه افغانستان مالیه وزیرلیگی بیلن هیچ قندی مصحلت قیلنمه گن.

شیرزاد جناب لری نینگ ایتیشیچه اوتگن اون اوچ ییل دوامیده امریکا مخدر ماده لرگه قرشی کوره شیش اوچون افغانستان حکومتیگه فقط 150 میلیون دلار توله گن خلاص.

اونینگ تاکید له شیچه صرف لنگن پوللر کوپراق امریکا لیک تشکیلات لراداره سی و خادم لریگه معاش اولراق صرف لنگن و دهقان لرگه هیچ قندی پول ییتیب بارمه گن .