تورکیه ده هلاک بولگن افغانلردن 10نفر جسدی افغانستانگه کیلتیریلدی

بوگون ایرته لب تورکیه نینگ استانبول شمالیده گی قیرغاغی بسفربوغیزیده کیمه لری چوکیب هلاک بولگن 25کیشی دن 10کیشی جسدی هوایولی آرقه لی کابلگه آلیب کیلیندی.

بوجسدلربرچه سی هرات ولایتی دن بولیب افغانستان دولتی تاماندن تورکیه دن افغانستانگچه تکین شکلده آلیب کیلینگن.

هلاک بولگن لرنینگ بیرقطالری نینگ عایله اعضالری هم کابل هوامیدانیگه تشریف کیلتیرگندی.

کامرایرهوایوللرشرکتی جسدلرنی کابلدن هرات ولایتی گه تیکین ییتکزیشی باره سیده سوزبیردی.

حاضرگچه سووگه کیمه لری چوککن 42افغان وطنداشی دن 25نفرجسدی سوو آستیدن چیقریلگن و6نفرهم هلاکتدن قوتقزیلگن.

اما سوو آستیده قالگن 11کیشی تقدیری هلی هم نامعلوم.

هلاک بولگن آره سیده عیاللروباله لرهم بارلیگی ایتیله دی.کابلگه ییتکزیلگن 10جسد دن 5کیشی بیرعایله نینگ اعضالری بولگن.

افغانستان تشقی ایشلر وزیرلیگی گه کوره هلاک بولگن لردن 23کیشی کیملیگی انیقله نیب و2کیشی نی کیم لیگی نی معلوم قیلیش اوچون اوستیدن تیکشیرووایشلری اوتکزیلماقده

افغانستان تشقی ایشلروزیرلیگی سوزچیسی شکیب مستغنی قالگن جسدلر یقین آره آلیب کیلینیشی نی ایتدی.

جمعه کونی هلاک بولگن افغان وطنداشلریدن ایکی نفر جسدی هم افغانستانگه آلیب کیلینگندی.

تورکیه قرغاغیده کیمه گه مینیب ناقانونی روشده اروپابیرلیگی گه اعضا بولگن رومانی اولکه سیگه اوتیشنی مقصدقیلگن 42افغان وطنداشی نینگ کیمه سووگه چوکیشی عاقبتیده بوواقعه یوزبیردی.

بوحادثه آرتیدن افغانستان جمهور رئیسی محمد اشرف غنی افغانستان تشقی ایشلر وزیرلیگی گه تورکیه مملکتی یاردمی بیلن بو واقعه نی تیکشیریشی باره سیده بویروغ بیرگندی.

تورکیه اوروپا گه اوته دیگن مهاجرلرنینگ اساسی یولی حسابلنه دی. بوندن ایکی آی آلدین بیرگروه افغان وسوریه لیک مهاجرلری تورکیه قیرغاغ حربی لری تمانیدن قوتقه زیلدی.