کابل غربیده گی پارتلشده ملت وکیللریدن بیری نینگ موتری نشانگه آلیندی

کابل شهری نینگ دارالامان جاده سیده پارلمان وکیلی شکریه بارکزی موتری انتحارچی تامانیدن نشانگه آلینگن. بوهجومده خانم بارکزی یره لنگن، پارتلش روی بیرگن محل یقینیده پارلمان بناسی ،باشقه بیرنیچه مهم اداره و حبیبیه لیسه سی جایلشگن.

کابل پلیس قوماندانلیگی سوزچیسی حشمت الله ستانکزی ، پارتلش کابل شهری نینگ آلتینچی حوزه سی – دارالامان جاده سیده روی بیرگنینی ایتیب بوخصوصده ارتیق معلومات بیرمه دی.

محلی رسانه لر نینگ خبر بیریشیچه، پارتلشده بیرنیچه طلبه و اولوسی جرگه وکیللریدن شکریه بارکزی یره لنگن.

شکریه بارکزی بیلن کسلخانه گه بارگن اولوسی جرگه اعضالریدن هیلی ارشاد خانم بارکزی وضعیتی یخشی بولگنینی ایتگن.

اوز اسمی نی ایتیشینی ایسته مه گن پلیس منبع لریدن بیری بیرینچی معلومات لر اساسیده ایککی تینچ فقرا هلاک و تورت کیشی یره لنگنینی ایتدی.

اما بو خبر حاضرگه قدررسمی منبع لر تامانیدن تصدیق لنمه گن. شونینگ دیک حادثه مسوولیتی نی هم هیچ بیرگروه اوز ذمه سیگه المه گن.