"کانلی ولایت لرگه 5فایزکان درآمدی اجره تیلگن"

Image copyright AFP

افغانستان اولوسی جرگه سی حکومت تاماندن 5فایزدرآمد کانگه ایگه ولایت لرگه اجره تیلسین دیب تصدیقلنگن ماده نی اورگرتیریلیش تکلیفی نی رد ایتیب چیققدی.

بوقانون نینگ 84ماده سیده کانلرجایلشگن ولایت لرده کانلردن قولگه کیلگن فایده دن 5فایزی مذکورولایتگه اجره تیلیشی ایدی.

افغانستان کوپلب کانلرگه ایگه بولیب بوقانون جاری ایتیلیشی بیلن کوپلب ایچکی وخارجی سرمایه لر بوساحه گه یاتقیزیله دی.

20فصل و117ماده عبارت بولگن بوقانون کوپگینه جنجللردن کیین بوندن کمیده اوچ آی آلدین تصدیقلنگن ایدی.

اما حکومت تاماندن ایریم ماده لری قیته کوریب چیقیلیشی اوچون بوندن بیرمدت آلدین اولوسی جرگه گه جونه تیلگندی.

بوگونگی اولوسی جرگه بحثگه آلیب تصدیقله گن موضوع هم کانلر قانونی نینگ 84ماده سی اوستیده ایدی.

بونده کانلرجایلشگن ولایت لرده اوشه کان درآمدی دن 5فایزی ولایت لرگه اجره تیلیشی ایدی. بونی حکومت قبول قیلمی اوزگرتیریلیشی نی سوره گندی.

بوگونگی ییغینده بومساله ملت وکیللریدن بیرقطارینی ایکی بولیب قویدی. بیرقنچه لری کانلی ولایت لر اوچون کانلرفایده سیدن 5فایزبیریلیشی نی اساسی قانونگه قرشی امتیاز دیب رد ایتیب چیقدیلر."مین اعتراض بیلدیره من، افغانستان اساسی قانونیده وطنداشلرنی ولایت لرگه بولیشتیرمه گن ونه هم درآمدنی علاحیده نظرده توتگن، بیرولایت گه درآمدی کوپ بیرولایتگه یوق، درآمدی یاکانی بولمه گن ولایت بولمه گن ولایت بوامتیازدن محروم ایتیلسینمی"

اما بیرقطار ملت وکیللری هم بوامتیازبیریلیشی گه ایریم مساله سبب کان جایلشگن ولایت لراهالی سی حقلی دیب تاکیدله یدیلر.

اولرگه کوره کانلرایشلب چیقیلیشی اوشه محلده کوپگینه منفی تاثیرقوییشی سبب بو5فایزامتیازروا دیب ایته دیلر.

نهایتده ملت وکیللری آره سیده بوقانون نینگ 84ماده سی آوازگه قوییلدی.

کوپچیلیک آوازبیلن ملت وکیللری تاماندن 5فایزدرآمدکانلی ولایت لر اجره تیلیش موضوعی معقوللندی.

کانلرقانونی عملده تطبیق ایتیلگن تقدیرده کوپگینه ایچکی وتشقی سرمایه یاتقیزوچیلرنی بوساحه گه جلب قیلیب مملکت اقتصادی کوتریشی یانیده کوپچیلیک اهالی گه هم ایش زمینه سینی یره ته دی.

بوندن آلدین افغانستان کانلرشفافلیک بوییچه کوزه تووچی تشکیلات بوقانون مافیایی گروه لر وفسادبیلن شغللنه دیگن لرسواستعمال قیلراوچون یول آچگن لیگی نی معلوم قیلگن ایدی.

بوتشکیلات نیچه حالت گه اوزگریش کیلتیریلیشی نی هم تکلیف قیلگندی.

اما افغانستان دولتی بوقانون تولیق قانون بولیب هیچ کیمگه سواستعمال ایتیش اوچون یول قوییلمه گنی نی تاکیدله گن ایدی.

اما حاضرافغانستان پارلمانی بوکمچیلیک لربرطرف ایتیلگنی نی ایته دی.