شبرغان مزارشریف شاه یولیده یوزبیرگن ترافیکی واقعه ده 4کیشی جان بیرگن

بوترافیکی حادثه کونی کیچه ساعت اونده قومسای قیشلاقی قرشیده جایلشگن شاه یولده یوزبیرگن.

جوزجان ولایتی رسمی لری بوحادثه ده اوچ عیال وبیرایرکک حیاتدن کوزیومگنی نی معلوم قیلگن لر.

جوزجان ولایتی نینگ پلیس قوماندانی فقیرمحمد جوزجانی کرولا رسومیده مینیلگن بومسافرلرمزارشریفدن شبرغان شهریگه کیله یاتگن چاغی یول اوستیده توخته تیلگن یوک آرتیلگن نقلیه واسطه بیلن توقنشگنی سبب بواقعه یوزبیرگنی نی ایته دی.

جوزجانی جنابلری گه کوره بو واقعه گه کرولا نقلیه واسطه سی ترافیکی قاعده وقانوننی رعایت ایتمی تیزهیده گنی سبب بولگن.

عالمدن اوتگن بوتورت نفرهم شبرغان شهری یشاوچیسی بولگن.

بوشاه یولده بوکبی ترافیکی واقعه لر آنده- سانده یوزبیریب توره دی.

افغانستانده یول لرنینگ بوزیقلیگی، تیزهیده ش، یوللرتارلیگی، عمومن ترافیکی بیلگی لریول آقیمیده اورنه تیلمگنی، بیلمسدن توریب هیداوچیلیک قیلیش کبی حاللرترافیکی واقعه لرگه سبب بولیب کوپلب انسانلردن جان آلیب کیلماقده.