کابل بانک دوسیه سی عالی محکمه گه تاپشیریله دی

قاره لاوچیلیک اداره سی کابل بانک دوسیه سی کیله جک هفته عالی محکمه گه تاپیشریلیشی ممکن لیگینی ایتگن؛ باش قاره لاوچیلیک سوزلاوچیسی عبدالبصیر عزیزی گه کوره، محکوم ایتیلگن شخصلر استیناف قرارینی قبول قیلمه گنی سبب بوقرار آلینگن.

عزیزی جنابلری نینگ ایتیشیچه، محکوم ایتیلگن شخصلر ادعالریگه قره گنده نهایی قرار عالی محکمه تامانیدن آلینیشی ضرور.

ایککی هفته آلدین استیناف محکمه سی کابل بانک بحرانیگه قولی بولگن شخص لر سرمایه لری توخته تیب قوییلیشیگه فرمان بیریب سابق رییس لری هربیرینی اون ییل قماق جزاسیگه محکوم ایتدی.

بوحکم اساسیده سابق جمهوررییس حامدکرزی اینیسی محمود کرزی و کرزی نینگ سابق معاونی ایناغه سی حصین فهیم؛ عبدالغفار داودی و بیرنیچه شخص برچه قرضلرینی تولمه گنی سبب سرمایه لری موزله تیله دی و قرضلرینی به وقت توله مه گن حالده قانونی ایزله نیشی قید ایتیلگن.

قاره لاوچیلیک اداره سی سوزلاوچیسی نینگ ایتیشیچه، محمود کرزی، حصین فهیم وعبدالغفار داوی قاره لاوچیلیک اداره سیگه کیلیب قرضلرینی توله گن ویاهم تولشلرینی ایتیشگن.

بوندن آلدین کابل بانک بحرانیگه عیبدار تانیلیب مالیه وزیری عمرزاخیلوال ضمانتی اساسیده آزاد ایتیلگنی ایتیلگن ایدی.

قاره لاوچیلیک اداره سی سوزلاوچیسی عزیزی جنابلری بوحقده شوندی دیگن:" افغانستان مالیه وزیرلیگی نینگ وقتینچه لیک وزیری عمر زاخیل عیبدارتانیلگن ایککی شخصنی تعین ایتیلگن زمانیده محکمه گه حاضر قیله آلمه سه اوهم قانونی ایزله نیشی ممکن."

همده او، کابل بانک سابق رییسی شیر خان فرنود نینگ زاخیلوال گه قرشی" کابل بانک مالی منبع لریدن سووی استعمال قیلگن"دیگن عیبلاوی هم تیکشیریلیشینی معلوم قیلگن.

فرنود جنابلری محکمه ده ، مالیه وزیرلیگی نینگ وقتینچه لیک وزیری عمرزاخیلوال ، افغانستان مرکزی بانک معاونی خان افضل هده وال، کابل ولایت نینگ سابق حاکمی حاج دین محمد و کرزی اینیسی محمود کرزی کابل بانک نینگ 65 میلیون دالر لیک قرضه سیدن سوی استعمال قیلگن لیک لرینی ایتگن ایدی.