افغانستانده کیم لیک حجت نی ترقه تیش برنامه سی تیزآره ده باشلنه دی

افغانستان الکترونیک کیم لیک ترقه تووچی اداره گه کوره جمعیت سانی انیقلشتیریش قانونی تصدیقله نیشی بیلن بوکیم لیکنی ترقه تیشنی باشلش جریانی اونگیده تورگن توسیق برطرف ایتلگن.

بوکیم لیک افغانستان جمهور رئیسی سفردن قه یتیشی بیلن بیرینچیدن اونگه بیریله دی.

بواداره باشلیغی نصیراحمد امین بی بی سی گه برچه ایشلرآلدین دن عملگه آشیب وبواداره کوتیب تورگن قانون تصدیقدن اوتیشی بیلن بو موضوع هم حل ایتیلگنی نی ایتدی.

امین جنابلری گه کوره غنی جنابلری لندن انجمنی دن قیتیشی بیلن بوکیم لیک بیرینچی دن جمهور رئیسگه بیریلیب کیین بوکیم لیک نی ترقه تیش برنامه سی بیر مراسم آرقه لی باشلنه دی.

اونینگ ایتیشیچه ترقه تیش جریانی بیرینچیدن کابل ده اون مرکزآچیلیشی بیلن باشلنه دی وکیینچه لیک مملکت بویلب بوبرنامه عملی ایتیله دی.

معلومات لرگه قره گنده بوتون مملکت اهالی سی 7ییل مدتی ده الکترونیکی تذکره گه ایگه بولیشی کوتیله دی.

الکترونیکی کیم لیک بانک لرواداره لر چیپته سیگه اوخشه یدی، اونده بیرچپ اورنه تیلگن شخص گه تیگیشلی بیرقطار معلومات لرسیغدیریلگن.

کیملیکده صورتدن تشقری، جمهوری اسلامی افغانستان عنوانی، اسم، عایله وی اسم، توره دیگن محل، توغیلگن ییلی نظرده توتیلگن بومعلومات لر ایکی تیل یعنی فارسی وپشتوده یازیلگن.

بوکیملیک حجتیگه سیغدیریله دیگن جنجللی مساله لردن بیری هم قوم موضوعی ایدی، بو مساله ایسه جمعیت سانی انیقلشتیریش قانونی تصدیقدن اوتیشینی کوپ مدت آرتده قالدیردی.

ایریم لرنینگ فکریچه بوکیم لیکده قوم لر اسمی کیلیشی کیره ک، اما ایریم لرقوم آتی کیریتیلمسلیگی نی تاکیدلب فقط افغان سوزی سیغدیریلیشی نی ایلگری سورردیلر.

نهایتده بوجنجللراوز پایانیگه ییتدی، آلینگن قرارگه کوره الکترونیکی کیم لیک یوزیده نه قوم و افغان مساله سی کیریتیلدی.

اخیرگی ییللرده دایم الکترونیکی تذکره اهالی گه ترقه تیلگن تقدیرده کوپگینه قیین چیلیک لربوجمله دن سیلاوده ساخته کارلیک لریوزبیریشی برطرف ایتیلیشی تاکیدله نیب کیلگن.