لوگر ولایت کینگشی: لوگر ولایتی نینگ ایریم رسمی لری مافیا بیلن قولی بار

لوگر ولایتی نینگ بیرقطارولایت کینگش وکیللری دولت تاماندن بو ولایت حاکمی، وباشقه بیرقنچه رسمی لری اوز لوازم لریدن برطرف ایتیلمه گن تقدیرده ولایت کینگشی گه بارمسلیک لری بیلن آگاه لنتیریشگنلر.

اولر ولایت رسمی لری نی بو ولایتده تینچلیک تاباره بوزیلگنی واداری فسادگه قوللری بارلیککه عیبلب چیققن لر.

عین حالده لوگر ولایتی رسمی لری اولرگه قوییلگن بوعیب لاولرنی رد ایته دیلر.

لوگرولایت کینگش باشلیغی تورت اعضاسی بیلن بوگون کابلگه کیلیب آلدلریده بولگن حجت لرنی خبرنگارلربیلن اورته گه قوییب بوولایت رسمی لریگه قرشی اعتراض بیلدیردیلر.

بوولایت نینگ ولایت کینگش وکیللری لوگرولایت حاکمی، پلیس قوماندانی وبلدیه باشلیغی نی اداری فسادگه قوللری باردیب عیبلب چیقدیلر.

بو ولایت نینگ ولایت کینگش باشلیغی حسیب الله استانکزی لوگرولایتیده ناتینچلیک لری یامانلشگنی وییرلرتارتیب آلگن لیککه بوشخص لرنی عیبلب حکومت تاماندن اولرنی برطرف ایتیلیش لرینی سوره دیلر."مرکزی حکومتدن طلبی میز شوکه، لوگر ولایتی اهالی سی نینگ سیسینی ایشیتسین، بوولایت نینگ حاکمی، پلیس قوماندانی وبلدیه سی مافیایی گروه لربیلن قاچاق، ییرلرنی تارتیب آلیش واداری فساد گه قوللری بولگن، دوسیه لری بار، ولایت نی یخشی باشقره آلمسلیک لری سبب بوولایت نینگ 90فایزگه طالبان حضوری تاپگن، بووضعیتگه اولر سبب بولگن، اولربرطرف ایتیلمه گونچه بیزولایت کینگش گه بارمه یمیز"

عین حالده استانکزی جنابلری ولایت کینگش وکیللری، ولایت رسمی لری تاماندن اولیم گه تهدیدایتیله یاتگن لرینی ادعا قیلیب حکومتدن یاردم طلب قیلدی."خلقیمیزنی آوازینی چیقرگن اوچون آتی توتیلگن ولایت مسووللری تاماندن بیزلرتهدید ایتیله میز، بیز اوییرده حیات کیچیره آلمه یمیز" دییدی استانکزی جنابلری

بوادعالر فقط ولایت کینگش وکیللری نینگ 5ته اعضاسی فکری بولگن. باشقه وکیللربو موضوعدن خبرسیزبولگن لری باره سیده فکر بیلدیردیلر.

لوگرولایت کینگشی نینگ توقیز اعضاسی بولگن.

بومساله نی اورته گه قوییش اوچون قیته – قیته تیلفون قیلیب ولایت حاکمی نینگ فکرینی بوخصوصده اورگنه آلمه دیک.

اما لوگر پلیس قوماندانی عبدالحکیم اسحق زی اونگه قوییلگن بوعیبلاولرنی رد ایتدی."مثال بیلن بیز بیرار جنایت وقتل قیلگننی قولگه آله میز، بوندن آلدین لوگرده حاجی محمد کاکرنی اولدیگن لرنی قولگه آلگندیک، بولر همه لری اوشه لر آزاد ایتیلیسن دیب واسطه چیلیک قیلگن ایدیلر، قولگه آلینگن شخص لربوقتلنی اوز بویین لریگه آلگن، بیزقنده ی آزاد ایتیلیک، قوییب یوبارمه سک، کیین اولررسانه لرگه چیقیب ولایت نینگ صلاحیتلی رسمی لری یامانله یدیلر"دییدی لوگر پلیس قوماندانی

کابل جنوبیده جایلشگن لوگر ولایتی ناتینچ ولایت لردن بیری حسابلنه دی. دولت مخالف لری بو ولایت نینگ بیرقطار تومن لریده تاثیرلی کوچگه ایگه لر. بوندن آلدین لوگر ولایتی اهالی سی ناتینچلیکلر آشیب کیته یاتگنی وایش قیلمسلیک موضوعی گه ولایت رسمی لرینی مسوول دیب اعتراض بیلدیریشگندیلر.