اسپنتا امریکا لطیف الله محسودنی پاکستانگه تاپشیرگنینی تنقیدله دی

سابق افغانستان ملی خوف سیزلیک مصلحتچیسی رنگین دادفر اسپنتا یقینده پاکستانلیک طالبان رهبری لطیف الله محسود افغانستان دولتی جریانگه قوییلمسدن امریکاحربی لری تاماندن پاکستانگه تاپشیریلیشی ملی حاکمیتنی ایاغ آستی قیلیش دیب ایتگن.

محسود جنابلری بوندن اوچ کون الدین آزاد ایتیلگنی پاکستان حربی وامنیتی رهبرلری تاماندن خبربیریلگندی.

او میلادی 2013ییلده افغانستان جنوبیده قولگه آلینگنی خبرقیلینیب کیین امریکا حربی لری تاماندن بگرام قماقخانه سیده قماققه تشلنگندی.

او8صبح کونده لیگیده اونی قوییب یوباریلیشینی حیرتلنرلی دیب ایتگن.

اوبیلن بی بی سی اوتکزگن صحبتیده بیرینچی دن نیمه اوچون بوخبراونگه حیرتلنرلی تویولگن لیگی سوره لگن؟

"بواوچون حیرتلنرلی دیرکی افغان لر توپراغیده بولگن بیرکیشی نی آزاد ایتیلیشی افغانلربیلن مصلحت قیلینمه سی وافغان امنیتی اداره لری بیلن اورته گه قوییلمه سی عملگه آشگن .افغان لرخوف سیزلیگی تامین له نیشی کفالت بولمسدن امریکا کوچلری افغان لربیلن استراتیژیک همکاربولیب دیپلماتیک اصوللرینی رعایت ایتمسدن پاکستانگه تاپشیرگن لر.بومساله ده ایکی مملکت دوستلیگی اوزگرمه یدی،اما بوایکی دولت علاقه لریگه نظرده توتیلگن اصللرنی ایاغ آستی قیله دی".

یازگن مقاله نگیزده محسودجنابلرینی امریکالیک لر پاکستانگه بیریشی افغانستان سیاستی وامنیتی نی اوزگتریشی نیچه گپنی تصدیقله یدی دیگن سیز، بولرنیمه لر؟

"بیرینچی سی امریکا نینگ اوتگن ییللرده ترورچلیک که قرشی کوره شده آچیق استراتیزیکی بولمه گنی ایدی، بومملکت قنده ی قیلیب ترورچیلیک بیلن کوره شنی بیلمه یدی، امریکا نینگ افغانستان گه بیرگن قربانلیک لریدن منتدارمیز، اما حاضرگچه معلول لربیلن کوره شیب کیلگن، ترور مرکزلروترورچیلرنی حمایه قیله دیگن لربیلن ایمس، بو توغری استراتیژیک ایمس، افغان مقام لری هم خطا گه یول قویگن،بیرملی ومستقل دولت لیکنی نظرده توتمسدن علاقه وصحبت لریده پاکستان رهبرلریگه چوقور بها بیرگن لرشونگه قره مسدن هلی هم بومملکت ترورچلیک دن حمایت ایته دی. وینه بیری حاضرهم طالباننی سیاسی مخالف دیگن لری توغری سیاستنی کورستمه یدی"

اسپنتا جنابلری ایریم تحلیلچی لرنینگ فکریچه لطیف الله محسودنی پاکستانگه تاپشیریش امریکا بیلن پاکستان اورته سیده ایشانچ پیدا بولگنی نی کورسته دی، بونی افغانستانده تینچ لیک برقرارله نیشی اوچون یاردم بیره دی دیب ایته دیلربو باره سیزنینگ فکرینگیزنیمه؟

"بوفکرلرجاینی آلمه یدی، کورینگ مین اوزیم، چیننی افغانستانده صلح اورنه تیلیشی اوچون ترغیب قیلگن لردن بیری من، مینینگ فکریمچه چین نینگ لایحه سیده ینگی بیرنرسه یوق، اگر پاکستان بیلن امریکا اورته سیده ایشانچ تاپیلگن بولسه، افغانستان موقعی بو پیدا بولگن ایشانچ ده قه ییرده ؟ پاکستان ترورچی لرتعلیم آله دیگن مرکزلری وپناه گاه لرینی نابود قییلشگه حاضرمی، پاکستان طالبان محبوس لرینی افغانستان دولتی گه تاپشیریشگه حاضرمی؟ وطالبان افغان دولتی بیلن تینچلیک مذاکره لریگه حاضر بوله دیگن، هیچ بیربیلگی کوریلمه یدی حاضرگی کونده".

لطیف الله محسود امریکا لیک لرتاماندن قولگه آلینمسدن آلدین قه ییرده ایدی وکیم نینگ اختیاریده ایدی؟

"بوشخص افغان ملی امنیت اداره سی اختیاریده ایدی، اونی امریکا وطنداشلری نینگ قاتلی دیب امریکا کوچلری زوربیلن قولگه آلدیلر، اوبوکوچلر تاماندن جنگده قولگه آلینمه گن. کیینچه لیک اولر افغانستان دولتی بیلن مصحلت قیلمسدن اوچینچی دولتگه تاپشیریلدی، افغانستان دولتی باشقه مستقل دولت لردیک ترورچیلرباره سیده معلومات قولگه کیلتیریش حقیگه ایگه، اما امریکا قوشمه ایالاتی بونی بوزیب یوباردی".