رولا غنی: عیاللرسلامت لیگیگه دولت جدی اعتبار قرتماغچی

Image copyright Getty Images

افغانستان جمهور رئیسی خانمی رولا غنی آنه لرساغلیغی واولرنینگ اولیم حاللرینی آلدینی آلیش حکومت نینگ مهم ایشلردن بولگنی نی ایتگن. او بوگون باله دنیا کیلتیریش بوییچه شفاکارلرییغینی گه اشتراک ایتیب آنه لراولیمی آلدی آلینیشی اوچون بوبولیم ده خذمت قیله دیگن شفاکارلرملکه سی آشیب وساغلیق خذمت شرایطی یره تیلیشی کیره کلیگی نی تاکیدله گن. باله دنیاگه کیلتیره دیگن شفاکارلرسانی آزلیگی بومملکت اوچون کته معما حسابلنه دی بوتون افغانستانده 373حامله دارعیاللرنی دواله دیگن متخصص داکتر بار. کوپگینه سعی وحرکتلر بیلن هلی هم، بومملکت آنه لراولیمی جهت دن یوقاری اورینده توره دی. ایتیلیشیچه بوداکترلردن بیرقطارلری ینگی اسلوبلربیلن آشنا ایمس لر. بومتخصص شفاکارلر اوزتجربه لرینی بیر- بیرلریگه شریک قیلیب چاره وتدبیرآلیش اوچون اوزلریگه عایداویوشمه لری نینگ ییتینچی کنگره سیده ییغیلگندیلر. افغانستان جمهور رئیس خانمی رولاغنی هم، بوییغینده اشتراک ایتگندی. اونگه کوره عیاللرساغلیغی واولیم حاللرآلدی آلینیشی حکومت نینگ بیرینچی ایشی حسابلنه دی. رولاغنی عیاللرساغلیغی بوییچه ایشلر کوپ بولگنی نی ایتیب اما ییترلی ایمس لیگی نی معلوم قیلدی. او،عیاللرآگاه لیگی آشیریلیشی نی تاکیدقیلدی. بوانجمن باشلیغی نسرین اوریا خیل بوبولیمده داکترلرنی تربیه لش اوچون کوپگینه سعی وحرکت قیلینگنی نی ایته دی. اونگه کوره اوتگن 13ییل جریانیده بوبولیمده آلغه سیلجیشلرهم یوزبیرگن. اما بیرتخصص عیاللرمشکلی نی حل قیلمه یدی، اوریاخیل گه کوره ناتینچ لیک اولرگه جدی معما بولگن. بوگونگی ییغینده ولایت لردن هم بیرقطار دوکتورلرکیلگندی، اولرگه کوره شفاکارلربوساحه ده آزلیگی آنه لراولیم حاللرینی آشیرگن. رسمی معلومات لرگه قره گنده 9ولایت ده حتی بیرمتخصصهم بوساحه ده بولمه گن، 373متخصص دن 249شفاکارپایتخت کابلده خذمت قیله دی.