ایراننی چینگه باغله یدیگن تیمیر یول افغانستاندن اوته دی

Image copyright EPA

افغانستان دولتی تاماندن نیچه کوندن آلدین چین، قیرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان وایران مملکت لرینی باغله یدیگن 2100کیلومترتیمیریول قوریش لایحه شرطنامه سی تاجیکستان پایتختی دوشنبه ده امضالنگن. بولایحه خرجتی چین بانکی، دنیاوآسیاترقیات بانکی تاماندن توله نیشی ممکن.

بو شرطنامه اساسیده قوریله دیگن تیمیریول لایحه سی چین نینگ کاشغرمنطقه سیدن باشله نیب کیین قیرغیزستان، تاجیکستان وافغانستاندن اوتیب ایرانگه باریب نهایه تاپه دی.

اوشبو لایحه نینگ یرمیدن کوپراغی افغانستان نینگ شهرلریدن اوته دی.

افغانستان دینگیزگه یولی بولمه گنی اوچون تیمیریول آرقه لی دنیا بیلن باغله نیشی اوته مهم دیب تاکیدلنه دی.

بومملکتدن تیمیریول اوتیشی اوزیدن علاوه منطقه مملکت لری اوچون هم ارزان توشه دیگن یول حسابلنه دی.

افغان حکومتی گه کوره چین، قیرغیزستان، تاجیکستان، وایران اوچون قوشمه لایحه امضاله نیشی بیلن افغانستان اوز کوزله گن مقصدلریگه ییته دی.

فوایدعامه وزیرلیگی رسمی لری نینگ ایتیشیچه 2100کیلیومترلیک تیمیریول دن کمیده 1150کیلومتری افغانستاندن توپراغیدن اوته دی، بولایحه نینگ دستلبکی تیکشیرووی یاسرویسی میلادی 2016ییل نینگ یرمیده یکونلنه دی.

عامه منفعت وزیرلیگی سرپرستی نورگل منگل بولایحه چیندن باشله نیب ایرانگچه ییتیب باریشینی ایته دی."کاشغردن باشلنه دی، قیرغیزستان، تاجکستان، شیرخان بند آرقه لی افغانستان گه آلیب کیلینه دی، قندوز، مزارشریف، جوزجان، فاریاب بادغیس وهرات گه باریب شمتیغ آرقه لی ایرانگه باغلنه دی بوتیمیریول آقیمی" دییدی منگل جنابلری

بووزیرلیک رسمی لری نینگ معلوم قیلیشلریچه بولایحه فایده له نیشگه تاپشیریلگن تقدیرده چین و قیرغیزستان مملکت لریدن ایشلب چیقریله دیگن محصولات لر افغانستان وایران بازارلریگه آسانلیک بیلن ییتکزیله دی، بوایسه آسیاده گی تجاری علاقه لرکوچه ییب رواجله نیشیگه یول آچه دی.

تیمیریول قوریلیشی افغانستان اقتصادی اوچون کته فایده کیلتیره دی، اما بومملکت ده گی کانلرایشلب چیقریلگن حالده بوفایده ایکی برابرگه آشه دی.

بولایحه نینگ خرجتی کمیده 3میلیارد دالرتخمین قیلینگن. بومبلغ آسیا ترقیات بانکی، دنیابانکی، وچین بانکی تاماندن بیریلیشی کوتیله دی.

افغانستان نینگ 5000کیلومترلیک تیمیریول گه ایگه بولیش احتیاجی بار، حاضرگی کونده بورقمدن فقط گینه 75کیلومترتیمیریول ایسه حیرتان بندرگاهیدن مزارشریف شهریگه آلیب کیلینگن.

تیمیریول اینگ ازران توشه دیگن یول حسابلنه دی. افغانستان دینگیزده یولی بولمه گنی سبب اوته اهمیتگه مالک بولگن.

بیراق بومملکت اوروشلرصحنه سی بولیب کیلگنی اوچون تیمیریول قوریش لایحه سینی عملی قیله آلمی کیلگن.