سیلاوکمیسیونی: اولوسی جرگه نینگ کمیسیونگه عاید آلگن قراری ناقانونی

Image copyright none

بوندن آلدین اولوسی جرگه کیلگوسی سیلاولرجنجللی بولمی شفاف بولیب اوتیشی اوچون بوکمیسیون نینگ تشکیل وصلاحیت لری گه اوزگریش کیلتیریلیش باره سیده قرارآلینگن ایدی.

سیلاولرمستقل کمیسیونی اولوسی جرگه بوقرارینی سیاسی وشخصی مقصدلراساسیده آلینگندیب بونی تنقیدلب چیقدی.

بوکمیسیون رئیسی احمد یوسف نورستانی نینگ معلوم قیلیشیچه باش قانون نینگ 109ماده سی اساسیده اولوسی جرگه اعضالری خذمت دوره لریده بیرییل قالگنده سیلاوگه تیگیشلی قانون گه اوزگریش کیلتیریش صلاحیتیگه ایگه ایمسلر."بوقانونگه اوزگریش آلیب کیلیش کمیسیون نینگ فایده سی یا ضرری اوچون بوله می، فرقی یوق، هرقنده ی اوزگریش ناقانونی بولگن، اساسی قانوده هم بوآچیق ایتیلگن، اولوسی جرگه ماموریتی گه بیرییل قالسه قانونگه اوزگریش کیلتیره آلمه یدی" دییدی نورستانی جنابلری

نورستانی جنابلری گه کوره سیلاوگه عاید قانونگه کمچیلیک بولیب واصلاح ایتیلیشگه احتیاج بار.

اما او بواوزگریش کیلگوسی دورگی اولوسی جرگه تاماندن کیلتیریلیشی ممکنلیگی نی تیلگه الدی.

حاضرگی اولوسی جرگه اعضالری خذمت مدتیده کمیده آلتی آی قالگن.

عین حالده جوزجان ملت وکیلی عنایت الله بابرفرهمند ملت وکیللری کمیسیون نینگ تشکیل وصلاحیت قانونی گه اوزگریش کیلتیریش باره سیده قرارآلگن لرینی ایته دی.

فرهمند بوقانون اساسی قانونگه کیریتیلمه گنی نی ایتیب بونگه اصلاحات کیلتیریشگه قانونی جهتدن صلاحیت لری بارلیگی نی تاکیدله یدی.

اما سیلاوکمیسیون رسمی لری بوقانون هم سیلاوگه تیگیشلی بولگنی اوچون برچه سی بیردیب ایته دیلر.

اولوسی جرگه الگن بوقراری کیلگوسی سیلاوشفافیت بیلن بولیب اوتیش مقصدیده عملگه آشگن.

بولیب اوتگن جمهور رئیسلیک سیلاوی ایسه کوپگینه جنجللرگه سبب بولدی. بوجنجللرگه کمیسیون نینگ یوقاری مرتبه لی ایریم اعضالری سیلاوتیم لریدن بیری فایده سیگه کینگ تقلب قیلگنی ایسه مقابل سیلاوتیمی تاماندن سبب قیلیب کورسه تیلگن ایدی.

شوسبب ملی بیردملیک حکومتی ایجاد ایتیلیشی بیلن کیلگوسی سیلاولرشفاف بولیب اوتیشی اوچون سیلاوتیزیمگه اوزگریش کیلیتیریشنی سوزبیرگن ایدی.