پاکستان بیلن افغانستان طالباننی چیگره منطقه لریده نشانگه آلیش اوچون کیلیشگنلر

ایکی اولکه کیلیشووی اساسیده ایکی تامان طالبان نی بیر- بیرلری چیگره حدودلریده نشانگه آلیش لری ممکن.

بو کیلیشوو، پاکستان پایتختی اسلام آباد ده ایکله مملکت نینگ قوراللی کوچلرباش قوماندانی رئیس ارکانلری جنرال راحیل شریف وجنرال شیرمحمد کریمی آرسیده عملگه آشگن.

خبرگزارلیکلرگزارشیگه کوره ینگی کیلیشوو افغانستانده گی اتفاق کوچلری قوماندانی امریکالیک جنرال جان کمپل حضوریده امضالنگن.

ژنرال کمپل، طالبان گه قرشی کوره ش اوچون افغانستان وپاکستان آره سیده ایریشیلگن کیلیشوونی خوش قرشیله گن.

افغانستان وپاکستانگه قوراللی طالبان هجوم شدتله شیشی آرتیدن بیرقطارکوزه تووچی لرایکله مملکت چیگره نینگ ایکی تامانیده جایلشگن طالبان قرارگاه لریگه ضربه بیریلیشینی تاکیدلب کیلگندیلر.

بوندن ایکی کون آلدین افغانستان نینگ قندهار ولایتی پلیس رهبری جنرال عبدالرزاق اوز اختیاریده بولگن کوچلرگه پاکستان توپراغیده گی عصیانچی لرنی نشانگه آلیشلری باره سیده بویروغ بیرگندی.

پاکستانده توپراغیده گی جنگرلرنی اوزکوچلری گه هجوم گه توتیش طلبی ایلک بارافغانستان لیک پلیس رهبری تاماندن بیریلماقده.

افغان رسمی لری، بار- بار طالباننی پاکستانده پناه آلگنی باره سیده تنقیدلب کیلگن.